2010./2011.m.g.

Maija notikumi

 • 4.klašu izlaidums
 • Dabaszinību seminārs
 • Skolēnu pilnsapulce
 • Darba svētki
 • UNESCO diskusija
 • Ekstrēmais skrējiens
 • Gleznu izstāde
 • Kustību stunda
 • Novada olimpiāžu uzvarētāju godināšana
 • Pēdējais zvans

maijs.pdf

Aprīļa notikumi

 • Caur spēlēm uz zināšanām
 • Konkurss “Enkurs”
 • Brauciens uz Tostamā
 • Skolēnu parlamenta vēlēšanas
 • Talka
 • Brocēnu četrcīņa
 • Popiela
 • Dziesmu festivāls

aprilis.pdf

Marta notikumi

 • Starpnovadu olimpiāde vizuālājā mākslā
 • Matemātikas nedēļa sākumskolā
 • Mazās Zvaigznītes
 • Sniega Roze
 • Sniega diena
 • Dziedi ar skolotāju
 • Žetona vakars

 

marts.pdf

Februāra notikumi

 • Iespējamā misija
 • Konkurss “Skolas džekiņš”
 • Sociālā prakse
 • Nodarbības ar K.Maku
 • Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi
 • Projektu nedēļa
 • Komunikācijas līnija

februaris.pdf

Janvāra notikumi

 • Karjeras stunda
 • Domu Pūce
 • Ābeču svētki

janvāris 2011.pdf

Decembra notikumi

 • Ziemassvētku pasākumi
 • Zvaigžņu nakts
 • Dabaszinību projekta pasākums
 • Domu pūce
 • Zolītes turnīrs

decembris.pdf

Novembra notikumi

 • Lāčplēša diena – lāpu gājiens
 • Virves vilkšanas sacensības
 • Mārtiņdiena
 • Pasākums “Mana Latvija”
 • Konkurss “Domu P’uce”
 • Dzejas pasākums
 • Pieredzes brauciens uz Aizputes vsk.

Novembris.pdf

Oktobra notikumi

 • Skolas dzimšanas diena
 • 10 to iesvētības
 • Izstāde “Rudens”
 • Prāta spēles

oktobris.pdf

Septembra notikumi

 • Zinību diena
 • Adaptācijas diena
 • Miķeļtirgus
 • Tūrisma diena
 • Skolotāju diena

 

 

septembris.pdf

Irēna Birgersone