PuMPuRS

Radošās darbnīcas,  “Es radu un daru pats!”

10. un 24.februārī projekta “Pumpurs” ietvaros, “,Domā, radi, dari! 8.b,a  klase bija keramikas darbnīcā pie Andras Cvetkovas. Keramikas nodarbība piesaistīja visus skolēnus, kā arī skolotāju Artu Zepu, kura bija kopā ar mums  darbnīcā. Klasesbiedri  nodarbības laikā iemācījās mīcīt un veidot māla traukus, tos varēja izgatavot pēc savas patikas, un savām radošuma spējām. Darbnīcas vadītāja bija ļoti izpalīdzīga, atsaucīga, ja kādam kaut kas nesanāca, palīdzēja ar savu padomu. Tā bija brīnišķīgā iespēja iemācīties ko jaunu. Šobrīd esam nepacietīgi, jo ļoti gaidām savus traukus, tie vēl tiks apdedzināti. Tā bija lieliska pieredze un atpūta no skolas. 8.b Lillija Oliņa

Jauniešu pašu plānots un realizēts pasākums “Kā veiksmīgāk saliedēt un ieinteresēt vienaudžus”

3. un 17.februārī 8.klašu skolēniem, projekta “Pumpurs” ietvaros, tika dota iespēja, pašiem izveidot un realizēt pasākumu “Kā veiksmīgāk saliedēt vienaudžus?” Sākumā visam nepiegājām ar lielu uzmanību, bet tuvojoties īpašajam datumam, beidzot saņēmāmies. Paši veidojām scenāriju, sarakstu, ko vajadzētu nopirkt. Paši sakārtojām aktu zāli, gājām sarunāt sporta zāles atslēgu, vadījām spēles un arī visu pēc pasākuma sakopām. Pasākuma organizēšanas laikā mums tika dota lieliska iespēja “iekāpt skolotāju kurpēs”, kuriem pasākumu organizēšana ir ikdienas sastāvdaļa skolā. Domāju, ka dažiem tas palīdzēja izprast, ka pasākumi paši no gaisa nenokrīt, un to organizēšana prasa laiku un piepūli no katra. Kopā mēs jauki pavadījām apmēram 3 stundas ar gandarījumu, ka mēs to esam paveikuši paši! Paldies par doto iespēju! 8.b Agrita Andersone

Nodarbība ar ārstu psihoterapeitu “Mentālās veselības nozīmība”

16.februārī 8.a un 8.b klases skolēniem notika nodarbības ar RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārstu  psihoterapeitu Ernestu Pūliņu – Cini par jauniešu mentālo veselību. Jaunieši atzina nodarbību par vērtīgu, jo ieguva dziļāku izpratni par palīdzības iespējām depresijas, ēšanas traucējumu, paškaitējuma un citu psiholoģisku problēmu gadījumos. 

Praktiskā nodarbība kopā ar psihologu Uldi Ozoliņu

15.oktobrī notika nodarbība, kurā 8.a un 8.b klases skolēni, praktiski darbojoties, atpazīt savas emocijas un mācās tās apzināti kontrolēt. Lektors piedāvāja dažādas aktivitātes,  kas ļāva izprast emociju nozīmi ikdienas procesos, savstarpējā  komunikācijā  un attiecību  veidošanā.

Nodarbībā “Es radu filmu”

2021.gada 22.septembrī

 Projekta “Domā, dari, radi!” mērķis ir: veicināt skolēnu prasmju apguvi, motivāciju, darboties gribu, ieinteresētību mācību un sociālajos procesos, akcentējot savu spēju apzināšanos un stiprinot lokālpatriotismu un piesaisti savai skolā.
🎬Nodarbībā “Es radu filmu” kopā ar profesionālu filmu veidotāju Nauri Zeltiņu 8.a un 8.b klases skolēni iepazina filmas veidošanas tehnikas un iespējas, apguva teoriju par filmēšanas pamatnosacījumiem, izvēlējās filmas tēmu un izveidoja savu režiju. Filma tika kopīgi samontēta un demonstrēta.
🎬Patiess prieks un gandarījums par apgūto un paveikto, paldies Naurim Zeltiņam!
Projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos „Domā, radi, dari!”

Piedzīvojuma gars

2020.gada 23.septembrī

Projekta „Pumpurs” ietvaros “Domā, radi, dari” 9.b un 8.b klase devās uz pasākumu, kas norisinājās Piedzīvojuma Gara lauku bāzē „Rites”, kas atrodas Ķeguma novadā. Skolēni jauktā secībā tika sadalīti komandās, kurās viņiem bija iespēja labāk iepazīt komandas biedrus, attīstīt prasmi strādāt komandā un saliedēties. Komandām bija jāpilda dažādi uzdevumi, kuru ir paveicami tikai ar komandas sadarbību un atbalstu. Pēc katras nodarbības komandai ar komandas vadītāju bija iespēja izrunāt kāpumus un kritumus savā komandas darbā, atrast risinājumus, lai uzlabotu sadarbošanās prasmes. Lielākais skolēnu izaicinājums, kurš noteikti palicis atmiņā, ir baiļu pārvarēšana lecot brīvajā kritienā. Komanda iedrošinot savus komandas biedrus veiksmīgi pārvarēja šo uzdevumu. Šīs nodarbības ieinteresēja skolēnus visas dienas garumā, un pat šķietami neizpildāmākie uzdevumi ar komandas darbu tika paveikti.

Demija Burlakova un Roberta Laurinoviča 9.b.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4 0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(Pumpurs).

Irēna Birgersone