PuMPuRS

Piedzīvojumu gars

24.septembrī projekta „Pumpurs” ietvaros “Domā, radi, dari” 9.b un 8.b klase devās uz pasākumu, kas norisinājās Piedzīvojuma Gara lauku bāzē „Rites”, kas atrodas Ķeguma novadā. Skolēni jauktā secībā tika sadalīti komandās, kurās viņiem bija iespēja labāk iepazīt komandas biedrus, attīstīt prasmi strādāt komandā un saliedēties. Komandām bija jāpilda dažādi uzdevumi, kuru ir paveicami tikai ar komandas sadarbību un atbalstu. Pēc katras nodarbības komandai ar komandas vadītāju bija iespēja izrunāt kāpumus un kritumus savā komandas darbā, atrast risinājumus, lai uzlabotu sadarbošanās prasmes. Lielākais skolēnu izaicinājums, kurš noteikti palicis atmiņā, ir baiļu pārvarēšana lecot brīvajā kritienā. Komanda iedrošinot savus komandas biedrus veiksmīgi pārvarēja šo uzdevumu. Šīs nodarbības ieinteresēja skolēnus visas dienas garumā, un pat šķietami neizpildāmākie uzdevumi ar komandas darbu tika paveikti.

Demija Burlakova un Roberta Laurinoviča 9.b.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4 0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(Pumpurs).

Irēna Birgersone