Līderis manī

“Nākotnes Līderu akadēmija”

Novembra beigās sākās Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” projekta “Nākotnes Līderu akadēmija” jaunā sezona. Skolu komandas tika aicinātas turpināt runāt par personīgo līderību, jauniešu nākotnes līderības Latvijā un Eiropā jautājumiem, kā arī Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem.

Projekta mērķis ir attīstīt personīgās līderības prasmes, veidot izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas savienības pārvaldes institūcijās, attīstīt argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Nodarbības notika tiešsaistē, zoom platformā līdz decembra beigām. Nodarbības vadīja Linda Loce, Agnis Timermanis, Daiga Barančane un Dace Melbārde.

No Brocēnu vidusskolas nodarbībām pieteicās Ralfs Stūris, Simona Šreitmane, Erīna Āboliņa, Ksenija Sanduļaka, Amanda Avgustiņa un skolot. Laura Miķelsone.

Nodarbību cikla tēmas bija “Es un mediji”, “Personīgā līderība ilgtsspējīgai attīstībai”, “Eiropas Savienības institūcijas un lēmumu pieņemšana”, “Vērtības manā dzīvē, Latvijā un Eiropā” un “Personiskā līderība”, ar kuru sākām šo ciklu, lai atgādinātu, ka  personiskā līderība ir prasme un spēja vadīt sevi un savu dzīvi.

Personiskā līderība ir izvēle. Tā ir personiskais pārmaiņu process, kurā mēs paši izvēlamies sevi attīstīt un pilnveidot, mainīt savu raksturu, rīcību, runas veidu, pārdomājam savas vērtības, izprotam tās dziļāk un apjomīgāk.

Nodarbībām vēl sekos turpinājums II semestrī. Lieliska iesp`ēja! Sk.Daiga Barančane

Sāc ar rezultātu vīziju!

Franklin Covey programmas “Līderis manī” ietvaros Daniela Lasmane, skolas prezidente, un Ralfs Stūris, skolas viceprezidents, novadīja 5.b klases skolēniem līderības stundu. Piektie iemācījās, kā pareizi noformulēt savu mērķi un ka tam jābūt terminētam, reālam, izmērāmam, konkrētam un sasniedzamam.

Skolotāja Ļena Zvaigzne

Līderības dienas

30.novembrī un 7.decembrī mēs, Leandra Spriesle, Diāna Lasmane, Ralfs Stūris un Daniela Lasmane, devāmies vadīt klases stundas 6.b, 4.a, 3.b klasei līderības dienas ietvaros. Šo klašu audzinātājas iepriekš iesūtīja savas klases tikumus, kurus vēlētos uzlabot, un tā mēs izstrādājām dažādas aktivitātes, lai uzlabotu un izkoptu tos. Aktivitātēs ietvērām sadarbības prasmju, draudzības, cieņas, līdzjūtības uzlabošanu, trenējām uzmanību un centību, attīstījām uzstāšanās prasmes un radoši izpaudāmies. Skolēni bija ļoti atsaucīgi, pretimnākoši ar prieku mūs sagaidīja un iesaistījās visās mūsu organizētajās aktivitātes. Liels paldies skolotājām Ditai Dubultai un Laurai Miķelsonei par atbalstu!

Diāna Lasmane 12. a klase

Anna Šteinas pētījums

Pagājušās darba nedēļas prieks un lepnums. Kopā ar Vitae kolēģiem novadīta multimediāla (Youtube+5 Zoom kanāli) darbnīca #RunaTēls ERASMUS+ projekta #ENABLES, kura pamatā ir pētījums par iespējām attīstīt līderības prasmes bērniem, jauniešiem un pedagogiem, izmantojot dažādas kultūras izpausmes formas: Vitae pārziņā ir kvalitatīvā pētījuma daļa par #drāmas jeb #teātramākslas iespējām pilnveidot dažādas līderības prasmes, ķermeņa un emociju apzinātību. Darbnīcas drāmas jeb teātra mākslas saturiskā daļa bija manā pārziņā. Otra darbnīca vēl būs, bet ļoti interesē rezultāti un protams, interesē kā pārējo 4 dalībvalstu kolēģēm būs veicies pētījumā. Paldies, lieliskajiem Vitea kolēģiem Rolands Ozols Karine Ogisjana, Linda Loce, Agnis Timermanis, Daiga Barančane. Protams, žēl, ka tas nevarēja notikt klātienē, bet arī tas brīdis pienāks!

8.b klases vasara

Par “Līderis manī”

Saskaņā ar jauno izglītības saturu “Līderis manī” ir:

 • daļa no apgūstamajām caurviju prasmēm – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, pilsoniskā līdzdalība un sadarbība;
 • daļa no skolai audzināšanā sasniedzamā rezultāta un attīsta tikumus jeb veido atbilstošu rīcību un ieradumus;
 • veids, kā skola padziļināti pievērš uzmanību 21.gadsimta prasmēm, palīdzot skolēniem tās nostiprināt ikdienas darbā.

Līderis ir cilvēks, kurš pats spēj un prot vadīt sevi, savas emocijas un savu dzīvi.

“Līderis manī” pamatpārliecības:

 1. Katrs var būt līderis.
 2. Katram piemīt izcilība kādā jomā.
 3. Pārmaiņas sākas ar mani.
 4. Skolotājs atbalsta skolēnus, lai viņi paši var vadīt savu mācīšanos.
 5. Svarīgi attīstīt visas piecas personības jomas – intelektuālo, fizisko, emocionālo, garīgo un sociālo.

Pārmaiņu process izglītībā ir balstīts uz efektivitātes principiem un sekojošiem veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.

Pirmie trīs paradumi māca katram pašam vadīt sevi, savu darbību, atbildēt par savu rīcību un izvēlēties savu attieksmi pret lietām un notikumiem savā dzīvē, plānot laiku, organizēt savu darbu, izvirzīt mērķus, uzņemties iniciatīvu un paaugstināt savu personīgo produktivitāti –

1.paradums – Esi proaktīvs

 • es ieturu pauzi un izlemju, kā reaģēt
 • es lietoju valodu, kurā var saprast, ka mana rīcība ir mana izvēle
 • es fokusējos uz lietām un procesiem, kurus varu tieši ietekmēt pats
 • es spēju mainīt savu tradicionālo uzvedību pret citu vēlamo ar gribas palīdzību

2.paradums – Sāc ar rezultāta vīziju

 • es spēju formulēt sev sasniedzamos rezultātus
 • es zinu, ko vēlos dzīvē sasniegt un kas ir manas dzīves misija

3.paradums – Sāc ar svarīgāko

 • es koncentrējos uz svarīgāko
 • es protu atmest mazsvarīgo
 • es plānoju katru nedēļu
 • es protu izvēles brīdī izvērtēt un rīkoties, ņemot vērā to, ko vēlos tagad un dzīvē sasniegt

Nākamie trīs paradumi ir balstīti uz sadarbības un saskarsmes prasmju veidošanu un veicināšanu, mācoties risināt konfliktus, strādāt komandā, radoši un analītiski risināt dažādas problēmas, mācoties novērtēt citu cilvēku stiprās puses un saprasties ar citiem, pat ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem. 

4.paradums Domā par abpusēju ieguvumu

 • es pieņemu pārpilnības mentalitāti un beidzu sevi salīdzināt ar citiem
 • es protu gan uzklausīt citus, gan izteikt savu viedokli (līdzsvarot drosmi un toleranci)
 • es apsveru savus un citu cilvēku ieguvumus
 • es veidoju abpusēja ieguvuma vienošanās

5.paradums Vispirms centies saprast, tad – tikt saprasts

 • es zinu atšķirības starp autbiogrāfisku reakciju un protu klausīties empātiski
 • es izprotu, ko nozīmē rīkoties ar cieņu un rīkoties tā, lai es tiktu saprasts

6.paradums Esi sinerģisks

 • es novērtēju atšķirīgo un dažādību
 • es protu atrast trešo alternatīvu

Septītais paradums ir atjaunošanās paradums, kas padara iespējamus visus pārējos paradumus. Tas saglabā un attīsta mūsu vislielāko vērtību – mūs pašus.

7.paradums – Uzasini zāģi jeb Restartē savas baterijas

Septītais paradums aicina padomāt katram pašam par sevi, savas dvēseles stāvokli, savu ķermeni un tā labsajūtu, savu veselību, prātu un arī garu, nepārtraukti pilnveidojoties un saturīgi pavadot laiku ar saviem draugiem un ģimeni, meklējot un atrodot laiku un veidus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.

Pārmaiņu process visai skolai

Līderis manī ® (Leader in me ®)ir pārmaiņu programma visai skola. Tā attīstīta sadarbojoties ar izglītības speciālistiem un iedvesmo skolēnus un studentus izvēlēties līderību un iegūt prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus 21.gadsimtā. Programma balstīta personiskās, starppersonu un organizācijas efektivitātes principos un rīcībās. Tā sevī nes premisi, ka ikvienā bērnā un jaunietī ir stiprās puses un spēja uzņemties atbildību par savu nākotni jeb būt līderim savā dzīvē.

Universāli principi, kas māca efektīvu rīcību

Līderis manī (Leader in me ®) palīdz bērniem un jauniešiem kļūt pašpaļāvīgiem, uzņemties iniciatīvu, plānot uz priekšu, uzstādīt mērķus un sekot līdzi to izpildei, izpildīt savus mājasdarbus, prioritarizēt savu laiku, pārvaldīt savas emocijas, būt taktiskiem pret citiem, pārliecinoši paust savu viedokli, risināt konfliktus, rast radošus risinājumus, novērtēt atšķirīgo un dzīvot līdzsvarotu dzīvi. Process palīdz bērniem un jauniešiem attīstīt prasmes un pašpārliecību, kas nepieciešama, lai vadītu savas dzīves gan skolā, gan ārpus tās.

Latvijā programmu Līderis manī (Leader in me ®) vispārējai un augstākajai izglītībai īsteno sertificēts partneris, Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”.
Zita Andersone