Internāts

Internāta darbinieki: Tālrunis:63865581

  • Inta Zubricka – internāta ēkas dežurante;
  • Irēna Roģe – naktsaukle;
  • Larisa Kvaša  – naktsaukle;
  • Sigita Markaviča- apkopēja.
Irēna Birgersone