Internāts

Internāta darbinieki: Tālrunis: 63865581

  • Inta Zubricka – internāta ēkas dežurante;
  • Antra Aišpure – naktsaukle;
  • Larisa Kvaša  – naktsaukle;
  • Inese Žukas- apkopēja.

Internāta iekšējās kārtības noteikumi

Zita Andersone