Internāts

Internāta darbinieki: Tālrunis:63865581

  • Inta Zubricka – internāta ēkas dežurante;
  • Antra Aišpure – naktsaukle;
  • Larisa Kvaša  – naktsaukle;
  • Inese Žukas- apkopēja.
Irēna Birgersone