Globālā izglītība

150. globalaa.jpg

 

Pilsoniskās un globālās izglītības aktivitātes Brocēnu vidusskolā

 Jau atkal kastaņi iededz savas sveces un skolas ļaudis atskatās uz paveikto. Šis mācību gads pilsoniskās izglītības jomā ir bijis gana ražīgs. Ievērojot globālās izglītības pieeju, skatījām lokālās problēmas globālā mērogā un otrādi. Noorganizējām tikšanos ar M. Bondaru, lai paraudzītos uz izglītības nozīmi pasaules mērogā un pulkvežleitnantu G. Kauliņu, lai apspriestu Latvijas armijas gatavību kopīgi aizsargāt savu valsti un paraudzīties uz „ karstajiem punktiem” pasaulē. Akcijas „Atgriežamies skolā” ietvaros, tikāmies ar mūsu skolas absolventēm L. Grīviņu un H. Taubi. Abas absolventes pašreiz strādā LR Saeimā. Lepojamies, ka mūsu meitenes veido Saeimas prezentācijas materiālus un apbraukā skolas, lai informētu jauniešus par Saeimas darbu, kā arī par Latvijas kā ES prezidējošas valsts ietekmi ES.

Šajā mācību gadā skolēniem bija iespēja iepazīties ar Saldus J. Rozentāla vēstures un mākslas muzeja izstādi „Latvijas Tautas fronte un Saldus rajons”. Guvām priekšstatu, kā Atmodas idejas tika īstenotas katrā bijušā Saldus rajona pagastā. Ar skolēniem diskutējām par nevardarbīgās pretošanās nozīmi cīņā par savām tiesībām un valsts neatkarību. Apmeklējām arī čekas māju, lai tiešāk sajustu vēstures elpu un novērtētu mūsu vecvecāku nesalaužamo garu un patriotismu pret savu valsti.

Globālās problēmas skatījām Igaunijas kolēģes Pilles Oleski fotoizstādē par bērnu dzīvi Kenijā. Lūk, kā izstādi novērtēja skolēni:

-Daudzi bērni cieš no nabadzības, bet mēs mantas nenovērtējam. Galdi viņiem ir briesmīgi, krēsli gandrīz vispār nav, bet mēs skolā tik daudz ko plēšam.(Kitija)

– Mēs, kuri dzīvojam tehniski attīstītās valstīs, nezinām, kā tas – ir dzīvot tādu dzīvi. Un viņi ir tādi paši kā mēs, tikai bez elektrības, bet viņiem ir labi, jo katrs citādi saprot labos vārdus.(Valts)

– Es pārdomāju, ka nevajag ēdienu nomest, varbūt citiem tāds ēdiens vispār nav. Nevajag ar naudu plātīties. Man nepatīk, kad viss nav līdzsvarots, es gribu, lai pasaule būtu līdzsvarota.(Rihards)

– Kenijas sabiedrība ir nabadzīga, bet laimīga. Viņiem laimi dod kaut kas cits.(Teofils)

– Kaut viņiem nav tas, kas ir mums, bet prieku viņiem nevar atņemt.(Līva)

– Kaut gan viņi ir nabadzīgi, viņiem nevajag naudu, lai būtu laimīgi. Mēs dzīvojam uz viņu rēķina.(Enijs)

– Pateicoties šai izstādei, es sapratu, ka pasaule nesastāv tikai no tehnoloģijām. Pamanīju, ka viņi bez telefoniem un datoriem ir laimīgi. Zinu, ka nevaru mainīt pasauli, ka nevar bez datoriem iztikt, bet varbūt var tos lietot mazāk. Mēs varētu biežāk vest viņiem ēdienu un šīs miljoniem mums nevajadzīgās drēbes. Man šo cilvēku ir žēl, esmu arī priecīga, ka viņi ir laimīgi.(Tīna)

– Viņi priecājas par to, kas viņiem ir.(Evelīna)

Praksē globālās izglītības atziņas pārbaudīja 1.a klase, dodoties kopā ar vecākiem uz Hesburger ēstuvi, lai noskaidrotu, no kā sastāv burgers, kāpēc tas ir neveselīgs un ar ko iespējams to aizstāt. Atziņa – retu reizi jau var, bet ikdienā labāk ēst veselīgāku pārtiku, ja grib sasniegumus sportā, mācībās un uzturēt labu veselību.

Pavasarī skolotājas L. Miķelsone un I. Muižarāja Brocēnu bibliotēkā senjoru klubiņam novadīja 6 nodarbību ciklu par globālās izglītības tēmām. Senjori mācījās par globalizāciju, urbanizāciju, multikulturālismu, veselīgu uzturu, masu mēdijiem, migrāciju, kultūras daudzveidību. Tā bija abpusēji laba pieredze. Lūk, dalībnieku atziņas:

 • Ļoti svarīgas tēmas. Par to jārunā ģimenē visām paaudzēm kopā.
 • Daudz par to vajadzētu runāt skolā, jauniešu vidū, jo viņi jau ir tie, kuri spēs šo pasauli vērst labāku, tīrāku.
 • Ļoti aktuālas tēmas, tās liek aizdomāties, pārvērtēt un izmainīt dažas lietas. Lekciju laikā jutos patiesi laimīga, ka dzīvoju tik jaukā valstī kā Latvija.
 • Dzirdētais liek padomāt un novērtēt katra klausītāja personisko attieksmi par dzirdēto.
 • Ļoti gribētos, lai turpmāk varētu uzzināt ko tik interesantu un radošu.
 • Jārunā vairāk, jādomā pozitīvi. Priecāties par to, kas mums ir.

Protams, ka darbojās arī jaunieši. Lielākais šī mācību gada darbs bija projekts „Rumbulas atbalss”. Mūsu jauniešu veidotā filma „ Dvēseļu sauciens” un Brocēnu novada piemiņas vietu karte guvuši panākumus ne tikai novadā, bet arī atzinīgi novērtēta ASV vēstniecībā, IAC un Izglītības ministre par filmu runāja arī UNESCO konferencē Parīzē. Projekta ietvaros novada skolām notika nodarbība, kuru organizēja biedrība „Kust” par toleranci, dažādo un cilvēktiesībām. Pie šīm tēmām vidusskolnieki strādās arī vasarā, apmeklējot globālās izglītības 3 dienu konferenci Valmierā un augustā nedēļu piedalīsies Baltijas asamblejā Tallinā. Ceram, ka gūtās atziņas tiks ieguldītas vairākos pasākumos un projektos nākošajā mācību gadā.

Nupat novada skolu 7. klases realizēja Vītola fonda administrēto , Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstīto projektu „ Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”. Kopīgi pētījām viduslaiku vēsturi tuvākajā apkārtnē, apmeklējot Saldus J. Rozentāla vēstures un mākslas muzeju un Jaunpils viduslaiku pili. Draudzējāmies, mācījāmies sadarboties, pētījām, izzinājām un spēlējām viduslaiku spēles. Noslēgumā bija viduslaiku maltīte. Atziņas, protams, uz- urrā!

Nevar nepieminēt 11.a klases labo darbu – sakopt novada piemiņas vietas, kuras novads atstājis novārtā. Šoreiz piemiņas akmeni Saldus ģimnāzijas jauniešiem, kuri pulcējās Cieceres ezera saliņā, lai pārrunātu 1905. gada revolūcijas rezultātus un savā veidā turpinātu cīņu pret carismu un baltvāciešiem. Viņi bija vienpadsmito vienaudži. Patīkami, ka ideju virzīja paši jaunieši. Notīrījām pieminekli no sūnām, noplūcām zāli, iezīmējām vietu, lai laivotāji to var atrast. Augustā vienojāmies par daudzgadīgo puķu stādīšanu un vietas labiekārtošanu.

Sagatavoja: vēstures skolotāja Laura Miķelsone

IMG_2166 IMG_2178 IMG_5825 IMG_5851

 

Globālā izglītība Brocēnos uzņem apgriezienus!

Globālās izglītības metodiskā diena Brocēnu vidusskolā

Kopš iepriekšējās tikšanās reizes Skrundas muižā, esam padarījuši daudz. Marta brīvlaikā komanda novadīja metodisko dienu skolotājiem par globālās izglītības jautājumiem. Reti, kad saņemam no kolēģiem tik labas atsauksmes:

 • Brīnišķīga brīvlaika pavadīšanas forma.
 • Hei! Sveika, pasaule! Brocēnu vidusskolas skolotāju saime šodien izglītojas globālās izglītības jomā. Par daudziem uzdevumiem ir vērts padomāt!
 • Noderīgi, jēgpilni, globalizēti!
 • Mēs varam šo pasauli mainīt caur sevi, caur saviem skolēniem, caur ģimeni. Kaut mazumiņu, bet tomēr sirds gavilēs.
 • Esmu laimīga, ka man ir tas, kas man pieder. Pasaule gaida apkārtējo sapratni un palīdzību.
 • Globalizācija sākas mūsu galvās.
 • Izglītības attīstība ir ceļš, kurā pavadoņi ir gan skolotāji, gan skolēni. Vieni zina kā, otri zina ko.

Tas nozīmē, ka šīs tēmas uzrunā ikvienu, arī pieaugušo auditoriju. Humanitāro priekšmetu skolotāji saka paldies par daudzveidīgajām metodēm, interesanto saturu un iespēju sadarboties.

Sagatavoja: Laura Miķelsone

Ūdens dienai veltītie pasākumi 24.-28. martā

Lai aktualizētu dzeramā ūdens svarīgumu, ūdens nepieciešamību cilvēka organismā un pārtikā, pasaulē tiek atzīmēta Vispasaules ūdens diena. Arī Brocēnu vidusskolā notika vairākas aktivitātes:

1)      skolēni veidoja plakātus, informācijas lapas, laminētas grāmatzīmes, izlika tos vestibilā un dalīja citiem skolēniem, lai paplašinātu viņu zināšanas par ūdeni un šī resursa taupīšanu, saglabāšanu,

2)      26. martā notika akcija „Dzer vesels!”, kuras laikā pārstāvji no 6.a un 8.a klases vestibilā piedāvāja tīru dzeramo ūdeni.

3)      Visu nedēļu projektā iesaistītie 8.a klases skolēni veica ūdens krānu un tualetes podu ūdens noteces pārbaudi, lai pārliecinātos un ziņotu par nelietderīgu ūdens noplūdi

4)      27. martā notika Brocēnu novada 7. klašu komandu sacensības par ūdeni, kurā piedalījās Brocēnu vidusskolas 7.a,b klašu skolēnu komandas, Remtes un Gaiķu pamatskolu 7. klašu skolēnu komandas. Komandas ar sevi iepazīstināja, sniedzot nelielu priekšnesumu par ūdeni. Jautājumus par ūdens ceļu cilvēka organismā, par uzturu un ūdeni, par drošību uz ūdens, ūdeni dabā, sadzīvē, ūdens resursu taupīšanu u.c. bija sagatavojuši veselību veicinošas darba grupas dalībnieki. Žūrijā strādāja 8.a klases skolēni. Konkursā 1. vietu izcīnīja  Gaiķu pamatskolas komanda „Aqua”, 2. Vietu ieguva Brocēnu vidusskolas 7. B klases komanda „Fantastiskais četrinieks”, 3. Vietu nopelnīja 7. A klases komanda „Poseidons”, bet atzinību- Remtes pamatskolas komanda „Ūdensbumbas”.

Domāju, ka ar šīm aktivitātēm izdevās popularizēt dzeramā ūdens nozīmi cilvēka organismā, kā arī izglītot skolēnus par ūdeni dabā.

 

Sagatavoja: Inita Valtere

 

NATO diena Brocēnu vidusskolā

8. aprīlī Brocēnu vidusskolā ieradās Latvijas Zemessardzes pārstāvji un karavīri, kuri piedalās starptautiskajās misijās Afganistānā. Tā tik bija nodarbība. Uzzinājām kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas puišiem, lai kļūtu par misijas karavīriem. Sapratām, ka sabiedrībai trūkst priekšstata, ar ko nodarbojās karavīri misiju laikā un cik daudz dažāda veida pārbaudījumu ir jāiztur karavīram, lai nokļūtu „karstajos punktos”. Prieks un lepnums ir par mūsu karavīriem, kuri riskējot ar savu dzīvību, veic bīstamu un grūtu darbu, lai nodrošinātu mieru un palīdzētu trešās pasaules valstīm sakārtot savu sadzīvi, ekonomiku un drošības sfēru. Šī nodarbība palīdzēja mums labāk izprast Afganistānu un karavīru darbu.

Sagatavoja: Madara Miķelsone

                                               Globālais tirgus „Mūsmājās”

30. aprīlī „Mūsmāju” piecgadnieki savā grupiņā uzņēma 4. un 10. klases skolēnus un ciemiņus no IAC, lai kopīgi iepirktos „Mūsmāju” globālajā tirgū un kopīgi pagatavotu veselīgas brokastis. 10. klase skolēni iepriekš bija sagatavojuši vietējās naudas banknotes „Brocīšus”, lai piecgadnieki varētu iepirkt pārtikas preces globālajā tirdziņā. Tirdziņā bija pārstāvēta Itālija, Spānija, Āfrika un Latvija. Skolēni pastāstīja, kādas preces Latvijā ieved no viņu pārstāvētās valsts un kādas varēs iegādāties tirdziņā veselīgām brokastīm. Jaunieši bija padomājuši arī par apģērbu atbilstoši savai pārstāvētajai valstij. Tirgošanās laikā mazie sadarbojās ar 4. klases skolēniem, kuri palīdzēja mazajiem izvēlēties produktus atbilstoši izvēlētajam ēdienam, saskaitīt un plānot naudas izdevumus. Kad produkti bija sapirkti, bija jāķeras klāt veselīgu brokastu pagatavošanai. Katrai grupiņai bija jāsagatavo savs ēdiens – sviestmaizes, salāti un augļu iesmiņi. Mazajiem tikt galā ar brokastu pagatavošanu palīdzēja audzinātājas un sākumskolas skolēni. Sagatavotās brokastis katrai grupiņai bija jāprezentē, nosaucot nosaukumu, pastāstot, kāpēc viņu gatavotās brokastis ir visveselīgākās. Grupu prezentācijās uzmanīgi klausījās „valstu” pārstāvji un izteica savu vērtējumu. Noslēgumā visi vienojās draudzības dziesmā.

Secinājām, ka sadarbojoties dažādu vecumu skolēniem, ieguvēji ir visi. Desmitie atzina, ka par veselīgu uzturu šādā nodarbībā ir iemācījušies vairāk kā skolā. Šī nodarbība mūs pārliecināja, ka vairāk mācību procesā ir jāizmanto neformālās izglītības metodes un biežāk mācību procesā jāiesaista dažādu vecumu skolēni.

Sagatavoja – Laura Miķelsone

 

                                                 Akcija „100 miljoni koku”

Katru gadu visā pasaulē notiek akcija „ 100 miljoni koku”, kurā piedalīties aicina UNESCO.

10.A un 11.B klases šogad apvienojās, lai 29. aprīlī dotos uz Remti un iestādītu eglītes 0,7 ha platībā. Liela daļa skolēnu vēl nebija veikuši šāda darbu, tāpēc mežsargs Ivars Veldre visiem rādīja, kā jāstāda un kur būtu pareizāk stādīt eglītes, lai tās līdz nākamajam gadam jau nebūtu iznīkušas. Sākumā, protams, darbs padevās grūti, bet pēc dažām iestādītām eglītēm, skolēni jau bija iemanījušies, kā pareizi stādīt.  Pēc padarīta darba, mežsargs pie ugunskura pastāstīja par mežu izmantošanu un atjaunošanu Latvijā, aicināja arī turpmāk piedalīties akcijās. Kā paldies par padarīto darbu, saņēmām dāvaniņas no Latvijas Valsts mežiem. Mājup braucot, pārrunājām, ka šāda veida akcija ir vērtīgāka par sakopšanas talku. Ierosinājām skolai turpmāk sakopšanas talkā aicināt mazāko klašu skolēnus, bet vidusskolniekus vest stādīt mežu. Skolotājas brīnījās par mūsu aizrautību un vēlmi palīdzēt pasaulei.

Sagatavoja: Oskars Deaks un Elvis Plācis

 

                                                        Projekts „Zaļais tīkls”

Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas projektā Brocēnu vidusskola piedalās no februāra. Pirmais posms ir noslēdzies. Kopā skola ir savākusi 100 kg. kartona, 3675 kg. makulatūras, 360 kg. elektrotehnikas un 5 kg. pet pudeles.

Lai arī nedaudz, bet tomēr esam kopīgiem spēkiem palīdzējuši pasaulei kļūt tīrākai un labākai, pašiem apzinīgākiem.

Sagatavoja Kitija Holšteine

 

 

 

145. globalaa.jpg

Projektu finansē Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros

                               Globālā izglītība ienāk Brocēnos

2013. gada 21. novembrī Brocēnu vidusskola oficiāli kļuva par IAC realizētā projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” dalībnieci. Mūsu projekta komandu veido PII „Mūsmājas” skolotāja Ņina Paļenova, Brocēnu vidusskolas skolotājas Eva Raboviča, Inta  Muižarāja un Laura Miķelsone. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību globālā izglītībā un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

Globālā izglītība rosina iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam; kā notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti; kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus un procesus ārpus Latvijas, ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot.

Projekta laikā mūsu uzdevums ir ieviest globālās izglītības tēmas dienas kārtībā, sadarboties ar izglītības politikas veidotājiem, lai integrētu globālo izglītību formālajā izglītībā sociālo zinātņu mācību priekšmetos, izstrādātu un aprobētu globālās izglītības programmas un mācību materiālus, veidotu sadarbības tīklus.

Globālā izglītība dod skolotājiem iespēju mācīt interesanti un daudzveidīgi – strādāt interaktīvi, darboties ar daudzveidīgiem informācijas avotiem, kombinēt emocionālos un racionālos aspektus, iet ārpus klases un uzņemt viesus savā klasē, veidot saiknes starp lokālo, nacionālo un starptautisko.

Jau novadītas pirmās mācību stundas „Mūsmājās” un vidusskolā. Lūk, ko skolēni raksta par stundām:

– Man ļoti patika. Šāda veida stundas ļoti atšķiras no parastajām mācību stundā. Šādas stundas liek domāt plašāk un ļauj uzzināt jaunas lietas, kas notiek apkārt.

– Interesantāk un informējošāk par parastajām stundām. Varētu daudz biežāk, jo īpaši fizikā un ķīmijā.

– Ļoti pamācoša stunda. Māca domāt par nākotni un to veidot jau tagad.

Materiālu sagatavoja: Laura Miķelsone

 

Irēna Birgersone