Jaunumi bibliotēkā

														
Irēna Birgersone

Globālās izglītības diena

23.novembrī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisinājās Globālās izglītības dienai veltītie pasākumi. Brocēnu vidusskolu tajos pārstāvēja skolotājas Laura Miķelsone un Daiga Barančane, kuras dalījās savā pieredzē Pasaules lielākās mācību stundas Latvijā ideju tirgū. Tirdziņa laikā bija iespēja iepazīties ar citu dalībskolu padarīto globālo tēmu iekļaušanā izglītībā. Lieliskas atsauksmes par savu stundu saņēma Laura Miķelsone, iepazīstinot citus ar aktīvās darbības projektu “Pilsonis”.
Saistošas bija arī paneļdiskusijas par tēmām – “Kāpēc izvēlos līdzdalību?”, “Manas līdzdalības iespējas skolā, valstī, globālajā pasaulē”. Varējām gūt ieskatu par globālās kompetences pētījumu gaitu OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA) projektā. Liela vērtība šādos pasākumos ir savstarpējās sarunas par aktualitātēm skolu dzīvē un darbību dažādos projektos.
DaigaBarančane

														
Irēna Birgersone

Avīzes “POGA” fotokonkurss

														
Marika Ulmane