Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
26.11.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme
27.11.otrdiena 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme (112.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
15.05 Komunikāciju līnija 5.-12.klasēm(aktu zāle)
28.11.trešdiena 8.30- 9.30 Iniciatīva Latvijas skolas soma ASPIRED- „Spīdīgais mošķis”, Brocēnu novada 2.klasēm (BKC)
10.00-11.00 Iniciatīva Latvijas skolas soma ASPIRED-„Zobubirste pašgājējs”, Brocēnu novada 3.klasēm (BKC)
29.11.ceturtdiena 15.30 Kompetenču projekta mazo grupu sanāksme
17.00 Skolas padome
30.11.piektdiena 12.20-13.20 Iniciatīva Latvijas skolas soma, muzikāla izrāde”Kas par traku, tas par traku”, Brocēnu novada 2.-6.klašu skolēniem(BKC)

 

														
Irēna Birgersone