Skolotāji

2023./2024. m.g. skolotāji

Natālija Balode,
direktore
Dita Dubulta,
direktora vietniece audzināšanas jomā
Marika Ulmane,
direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras, dizaina un tehnoloģiju I skolotāja
Vivita Ķezbere,
direktora vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
Anete Milta,
direktora vietniece izglītības jomā, fizikas skolotāja
Zita Andersone,
direktora vietniece informātikas jomā, ģeogrāfijas skolotāja tālmācībā
Laura Miķelsone, vēstures skolotāja Zane Zuja,  latviešu valodas skolotāja Daiga Barančane, angļu valodas, ģeogrāfijas skolotāja  Arta Zepa, psiholoģe, psiholoģijas skolotāja klātienē un tālmācībā  Maija Golubeva, matemātikas skolotāja Inga Rozalinska, datorikas skolotāja klātienē un tālmācībā
Aiva Šteina, vizuālās mākslas skolotāja klātienē un tālmācībā (7.-9. klasē) Ļena Zvaigzne, latviešu valodas skolotāja  Nataļja Žameida, krievu valodas skolotāja  Svetlana Krūtaine, mājturības, krievu valodas skolotāja Natalija Ivanova,
angļu valodas skolotāja
Inese Lasmane, angļu valodas skolotāja
Vineta Mielava, matemātikas skolotāja Margita Skrastiņa, bioloģijas, dabaszinību skolotāja  Vita Banzena, ķīmijas, bioloģijas skolotāja klātienē un tālmācībā Signe Logina, dizaina un tehnoloģiju, datorikas skolotāja klātienē un tālmācība Oksana Visocka,
krievu valodas, matemātikas skolotāja 
Ieva Viļķevska, bibliotekāre
Inga Zamberga, sākumskolas skolotāja Vineta Peka, sākumskolas skolotāja klātienē un tālmācībā Svetlana Tarasova, sākumskolas skolotāja Daiga Staško, sakumskolas skolotāja  Evita Bistere, sākumskolas skolotāja Eva Raboviča, sākumskolas skolotāja
Zaiga Serebrjakova, sākumskolas skolotāja Dace Nīmane, sākumskolas, dabaszinību skolotāja Guntars Ruseckis, sporta skolotājs Niks Ozols, sporta skolotājs Vita Ķezbere, logopēde Helēna Dubulta, sociālais pedagogs
Agate Leja, sporta skolotāja Jānis Mūrmanis, vēstures un sociālo zinātņu skolotājs klātienē, tālmācības sociālo zinātņu un teātra mākslas skolotājs Inese Egle,
angļu valodas skolotāja
Maira Vīksna,
sākumskolas skolotāja
Mairita Neilande,
latviešu valodas un literatūras skolotāja klātienē un tālmācībā
Rainers Pavārs,  datorikas skolotājs 4. kl.  klātienē un tālmācībā
 
Diāna Lube,
mūzikas skolotāja 2.-4. kl.
 Lāsma Purmale,
sociālo zinību un vēstures skolotāja 4.-9. kl. tālmācībā
Valda Freidenfelde,
 latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.,6. kl. tālmācībā
Olga Sušinska,
 krievu valodas skolotāja 4.-9. kl. tālmācībā
Agnese Čīče,
pedagogs karjeras konsultants, mūzikas skolotāja
Inese Krūmiņa, mūzikas skolotāja
   
Kristīne Vizla,
 sākumskolas (2.-3. klasē) un vizuālās mākslas skolotāja (1.-6. klasē) tālmācībā
Zane Berce,
 sākumskolas, angļu valodas, sociālo zinību, kulturoloģijas skolotāja tālmācībā
Inga Vīksna,
kultūras pamatu skolotāja
Uldis Šulcs, inženierzinību skolotājs Marina Žukoviča,
 Microsoft 365 vietnes administratore tālmācībā
Rita Šukele,  sākumskolas skolotāja 1. klasē, sporta un veselības skolotāja 1.-3. kl. tālmācībā
           
Zinta Blanka,
 matemātikas skolotāja 5.-6. kl. tālmācībā
Sintija Geriksone,
 sākumskolas skolotāja 1-5. kl. tālmācībā
Aiva Greitāne,
 sākumskolas skolotāja 1. kl. tālmācībā
Kitija Holšteine,
 sporta un veselības skolotāja tālmācībā
Solvita Ivanova,
sākumskolas skolotāja 2. kl. tālmācībā
Ginta Jasinska,
 dabaszinību skolotāja 5.,6. kl. tālmācībā

         
Liene Juzupe,
inženierzinību, fizikas un matemātikas skolotāja 7.-9. kl. tālmācībā
Inese Kočetkova,
vācu valodas skolotāja 4.-9. kl. tālmācībā
Gita Lignicka,
mūzikas skolotāja 1.-9. kl. tālmācībā
Jekaterīna Meļeško,
angļu valodas skolotāja 1.-3. kl. tālmācībā
Uģis Oliņš,
datorikas skolotājs 7.-9. kl. tālmācībā
Tamāra Pavlova,
angļu valodas skolotāja 4.-9. kl. tālmācībā
         
Guna Raita,
latviešu valodas un literatūras skolotāja 7.-9. kl. tālmācībā
Sanita Spriesle,
franču valodas skolotāja 4.-9. kl. tālmācībā
   

Zita Andersone