Skolotāji

2018./2019.m.g.skolotāji

   

Egons Valters

direktors

Olita Ļitvinova, direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Dita Dubulta, direktora vietniece audzināšanas jomā Irēna Birgersone, direktora vietniece informātikas jomā, informātikas skolotāja  Marika Ulmane, direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas, informātikas skolotāja Vivita Ķezbere, direktora vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
       
Laura Miķelsone, vēstures skolotāja Inta Zankovska, kulturoloģijas, latviešu valodas, filozofijas, sociālo zinību skolotāja Daiga Barančane, angļu valodas, ģeogrāfijas skolotāja  Arta Zepa, psiholoģe, psiholoģijas skolotāja  Maija Golubeva, matemātikas skolotāja Inga Rozalinska, datorikas, informātikas skolotāja
     
Aiva Šteina, vizuālās mākslas skolotāja Ļena Zvaigzne, latviešu valodas skolotāja  Nataļja Žameida, krievu valodas skolotāja  Svetlana Krūtaine, mājturības, krievu valodas skolotāja Natalija Ivanova, angļu valodas skolotāja Inese Lasmane, angļu valodas skolotāja
Vineta Mielava, matemātikas skolotāja Margita Skrastiņa, bioloģijas, dabaszinību skolotāja  Vita Banzena, ķīmijas, bioloģijas skolotāja Anete Milta, fizikas, dabaszinību skolotāja Oksana Visocka, krievu valodas, matemātikas skolotāja   Digna Gūtmane, informātikas, matemātikas skolotāja
       
Inga Zamberga, sākumskolas skolotāja Vineta Sproģe, sākumskolas skolotāja Svetlana Tarasova, sākumskolas skolotāja Daiga Staško, sakumskolas skolotāja  Evita Sergejeva, sākumskolas skolotāja Eva Raboviča, sākumskolas skolotāja
   
Viviāna Grīnberga, sākumskolas skolotāja Zaiga Serebrjakova, sākumskolas skolotāja Dace Viļumsone, sākumskolas skolotāja Santa Markevica, sporta skolotāja Niks Ozols, sporta skolotājs Olga Sušinska, tālmācības skolotāja
   
Aija Zakovska, mūzikas skolotāja  Guna Raita, latviešu valodas skolotāja

 Ieva Rulle

ekonomikas un sociālo zinību skolotāja

Vija Zusmane

vācu valodas skolotāja

Maira Vīksna

speciālais pedagogs

 Mairita Neilande

latviešu valodas skolotāja

Inese Egle

angļu valodas skolotāja

Gunārs Guntis Barons

zēnu mājturības skolotājs

Irēna Birgersone