Skolotāji

2021./2022.m.g.skolotāji

   

Natālija Balode

direktore

Olita Ļitvinova, direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Dita Dubulta, direktora vietniece audzināšanas jomā Irēna Birgersone, direktora vietniece informātikas jomā, informātikas skolotāja  Marika Ulmane, direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas, informātikas skolotāja Vivita Ķezbere, direktora vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
       
Laura Miķelsone, vēstures skolotāja Inta Zankovska, kulturoloģijas, latviešu valodas, filozofijas, sociālo zinību skolotāja Daiga Barančane, angļu valodas, ģeogrāfijas skolotāja  Arta Zepa, psiholoģe, psiholoģijas skolotāja  Maija Golubeva, matemātikas skolotāja Inga Rozalinska, datorikas, informātikas skolotāja
     
Aiva Šteina, vizuālās mākslas skolotāja Ļena Zvaigzne, latviešu valodas skolotāja  Nataļja Žameida, krievu valodas skolotāja  Svetlana Krūtaine, mājturības, krievu valodas skolotāja Natalija Ivanova, angļu valodas skolotāja Inese Lasmane, angļu valodas skolotāja
Vineta Mielava, matemātikas skolotāja Margita Skrastiņa, bioloģijas, dabaszinību skolotāja  Vita Banzena, ķīmijas, bioloģijas skolotāja Anete Milta, fizikas, dabaszinību skolotāja Oksana Visocka, krievu valodas, matemātikas skolotāja   Digna Gūtmane, tālmācības skolotāja
       
Inga Zamberga, sākumskolas skolotāja Vineta Sproģe, sākumskolas skolotāja Svetlana Tarasova, sākumskolas skolotāja Daiga Staško, sakumskolas skolotāja  Evita Bistere, sākumskolas skolotāja Eva Raboviča, sākumskolas skolotāja
   
Viviāna Blumberga, sākumskolas,sociālo zinību skolotāja Zaiga Serebrjakova, sākumskolas skolotāja Dace Nīmane, sākumskolas, dabaszinību skolotāja Santa Markevica, sporta skolotāja Niks Ozols, sporta skolotājs Olga Sušinska, tālmācības skolotāja
 
Aija Zakovska, mūzikas skolotāja

Agate Leja

sporta skolotāja

 Jānis Mūrmanis

ekonomikas skolotājs

Veronika Gedola

angļu valodas skolotāja

Maira Vīksna

speciālais pedagogs

 Mairita Neilande

latviešu valodas skolotāja

Gunārs Guntis Barons

zēnu mājturības skolotājs

Irēna Birgersone