Skolotāji

2022./2023.m.g.skolotāji

 

Natālija Balode

direktore

Anete Milta, direktora vietniece izglītības jomā, fizikas skolotāja Dita Dubulta, direktora vietniece audzināšanas jomā Zita Andersone, direktora vietniece informātikas jomā  Marika Ulmane, direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas, informātikas skolotāja Vivita Ķezbere, direktora vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
 
Laura Miķelsone, vēstures skolotāja Zane Zuja,  latviešu valodas skolotāja Daiga Barančane, angļu valodas, ģeogrāfijas skolotāja  Arta Zepa, psiholoģe, psiholoģijas skolotāja  Maija Golubeva, matemātikas skolotāja Inga Rozalinska, datorikas, informātikas skolotāja
 
Aiva Šteina, vizuālās mākslas skolotāja Ļena Zvaigzne, latviešu valodas skolotāja  Nataļja Žameida, krievu valodas skolotāja  Svetlana Krūtaine, mājturības, krievu valodas skolotāja Natalija Ivanova, angļu valodas skolotāja Inese Lasmane, angļu valodas skolotāja
Vineta Mielava, matemātikas skolotāja Margita Skrastiņa, bioloģijas, dabaszinību skolotāja  Vita Banzena, ķīmijas, bioloģijas skolotāja Signe Logina, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Oksana Visocka, krievu valodas, matemātikas skolotāja  Inese Kunkule, bibliotekāre
Inga Zamberga, sākumskolas skolotāja Vineta Peka, sākumskolas skolotāja Svetlana Tarasova, sākumskolas skolotāja Daiga Staško, sakumskolas skolotāja  Evita Bistere, sākumskolas skolotāja Eva Raboviča, sākumskolas skolotāja
 

Viviāna

Blumberga,  sociālo zinību skolotāja

Zaiga Serebrjakova, sākumskolas skolotāja Dace Nīmane, sākumskolas, dabaszinību skolotāja Santa Markevica, sporta skolotāja Niks Ozols, sporta skolotājs Pārsla Klaģe, logopēde
Aija Zakovska, mūzikas skolotāja Agate Leja, sporta skolotāja  Jānis Mūrmanis, ekonomikas skolotājs

Veronika Gedola,

angļu valodas skolotāja

Maira Vīksna,

sākumskolas skolotāja

 Mairita Neilande,

latviešu valodas skolotāja

     

Gita Rudzīte,

tālmācības skolotāja

1.n un 2.n kl.

 Uldis Kuncis,

tālmācības mūzikas skolotājs 1.-9.kl

 Lāsma Purmale,

tālmācības vēstures skolotāja 5.-9.kl.

Daiga Plaude,

matemātikas skolotāja

Inta Somere,

tālmācības vācu valodas skolotāja 4.-9.kl.

Olga Sušinska,

tālmācības vizuālās mākslas un krievu valodas skolotāja 1.-9.kl.

         

Valda Freidenfelde,

tālmācības latviešu valodas skolotāja 5.,6.kl.

       

Irēna Birgersone