Skolotāji

2022./2023.m.g. skolotāji

 
Natālija Balode,
direktore
Anete Milta,
direktora vietniece izglītības jomā, fizikas skolotāja
Dita Dubulta,
direktora vietniece audzināšanas jomā
Zita Andersone,
direktora vietniece informātikas jomā
 Marika Ulmane,
direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas, informātikas skolotāja
Vivita Ķezbere,
direktora vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
Laura Miķelsone, vēstures skolotāja Zane Zuja,  latviešu valodas skolotāja Daiga Barančane, angļu valodas, ģeogrāfijas skolotāja  Arta Zepa, psiholoģe, psiholoģijas skolotāja  Maija Golubeva, matemātikas skolotāja Inga Rozalinska, datorikas, informātikas skolotāja
 
Aiva Šteina, vizuālās mākslas skolotāja Ļena Zvaigzne, latviešu valodas skolotāja  Nataļja Žameida, krievu valodas skolotāja  Svetlana Krūtaine, mājturības, krievu valodas skolotāja Natalija Ivanova,
angļu valodas skolotāja
Inese Lasmane, angļu valodas skolotāja
Vineta Mielava, matemātikas skolotāja Margita Skrastiņa, bioloģijas, dabaszinību skolotāja  Vita Banzena, ķīmijas, bioloģijas skolotāja Signe Logina, dizaina un tehnoloģiju, datorikas skolotāja Oksana Visocka,
krievu valodas, matemātikas skolotāja 
Ieva Viļķevska, bibliotekāre
Inga Zamberga, sākumskolas skolotāja Vineta Peka, sākumskolas skolotāja Svetlana Tarasova, sākumskolas skolotāja Daiga Staško, sakumskolas skolotāja  Evita Bistere, sākumskolas skolotāja Eva Raboviča, sākumskolas skolotāja
Zaiga Serebrjakova, sākumskolas skolotāja Dace Nīmane, sākumskolas, dabaszinību skolotāja Santa Markevica, sporta skolotāja Niks Ozols, sporta skolotājs Sņežana Klaģe, logopēde Aija Zakovska, mūzikas skolotāja
Agate Leja, sporta skolotāja Jānis Mūrmanis, ekonomikas skolotājs Veronika Gedola,
angļu valodas skolotāja
Maira Vīksna,
sākumskolas skolotāja
Mairita Neilande,
latviešu valodas skolotāja
 
     
Gita Rudzīte,
tālmācības skolotāja
1.n un 2.n kl.
 Uldis Kuncis,
tālmācības mūzikas skolotājs 1.-9.kl
 Lāsma Purmale,
tālmācības sociālo zinību un vēstures skolotāja 4.-9.kl.
Daiga Plaude,
matemātikas skolotāja
Valda Freidenfelde,
tālmācības latviešu valodas skolotāja 5.,6.kl.
Olga Sušinska,
tālmācības krievu valodas skolotāja 1.-9.kl.

Kristīne Vizla,
tālmācības sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja

Zane Berce,
sākumskolas, angļu valodas, sociālo zinību un kulturoloģijas skolotāja

       

Zita Andersone