Konkursi

Panākumi konkursos 2017./2018.m.g.

Laiks Vieta Konkurss Dalībnieki Skolotājs
Aprīlis Atzinība Saldus un Brocēnu novadu skolu konkursā ,, Lieliskais piecinieks” Dana Gakute 11.a kl.,
Kristiāna Mauriņa 11.a kl.,
Mathis Hirschlip 11.a kl.,
Ralfs Jekavickis 11.a kl.,
Mārtiņš Grundmanis 11.a kl.
Laura Miķelsone
Aprīlis 3. Latvijas Skolēnu 42. Zinātniskās pētniecības darbu konference Dace Preisa 12.b, Žanis Grundmanis 12.b Daiga Barančane
Februāris Atzinība Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa Lidice 2018 Latvijas kārta Arvis Miezis 6.b kl. Aiva Šteina
Februāris 1. 1. pakāpes diploms  novada vokālā ansambļa skatē Jeļena Sušinska 12.b,Dace Preisa 12.b,Dana Gakute 11.a ,Elizabete Vorobjova 9.a, Samanta Turka 10.a,Elīza Milta 9.a,Elīza Bērziņa 8.a,Tīna Olševska 8.b,Katrīna Leščuka 8.a,Elīna Ķezbere 8.b.

Ināra Bērziņa

Simona Radoviča

Janvāris 1. Latvijas kultūras kanona konkurss “Kultūras kanona vēstis Latvijas nākamajā simtgadē” Alvīne Paštore 12.b kl.,Dace Preisa 12.b kl.,Samanta Turka 10.a kl. Inta Muižarāja
Janvāris 2. “Jaunie Skrundas sargi-2018” Kitija Holšteina 12.b kl., Ralfs Jekavickis 11.a kl.,Santis Bents 12.a kl.,Matīss Līdaka 12.a kl.,Kristiāna Mauriņa 11.a kl.,mārtiņš Grundmanis 11.a kl. līdzi brauca Aija Zakovska
Janvāris 3 Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai veltīts domrakstu konkurss “Mana Latvija un Satversme” Alvīne Paštore 12.b kl. Inta Muižarāja
 Decembris  Atzinība  CSDD organizētais konkurss 6. – 8.klašu skolēniem „Gribu būt mobils!”
  • BROČU DINAMĪTS: Ā. Maks, M.Šulcs (8.a), R.Brasls, A.Vītols (8.c);
  • BROČU REZERVISTI: K.Sanduļaka, K.Ulena (7.b), Ē.Novickis (8.a), E.Dombrovskis (8.c);
  • MIN UN RULLĒ!: N.Grišāne, R.Kalve, J.Štegmanis, A.Puškarjovs (7.b);
  • BROČI GĀZĒ!: R.Kļava, R.Pavārs, Ā.Ārnieks, M.Lazda (8.c);
  • ROLTONI: S.Sergejeva, E.Zaķe, K.Zakevics, T.Kudiņš (8.c).
 Anete Milta
Decembris 1. Starpnovadu (Brocēnu, Saldus, Tukuma) krievu valodas izteiksmīgās runas konkurss 11.a kl.skolēns Ansis Grišāns (ieguva arī skatītāju balvu); 11.a kl.skolniece Dana Gakute; 12.b kl.skolniece Alvīne Paštore, 7.b.kl.skolniece Ksenija Sanduļaka

Nataļja Žameida

Olga Sušinska

 

atzinība 11.a kl.Rihards Jēkabs Dzenis; 6.a kl. skolēns Aleksandrs Fadeičevs
Novembris 1. Latvijas Kultūras kanona konkurss 2017.-2018. „ Kultūras kanona vēstis Latvijas nākamajā simtgadē” pirmajā kārtā Kurzemes reģionā Alvīne Paštore 12.b kl., Dace Preisa 12.b kl., Samanta Turka 10.a kl. Inta Muižarāja
Novembris 1. Militārās sporta spēlēs „ Spēks un daile” vidusskolu grupā Kitija Holšteine, Elīza Jekuma, Ernests Bušmanis un Egils Milnis 12.b kl.
Novembris 2. Militārās sporta spēlēs „ Spēks un daile” pamatskolu grupā Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Mariss Burkovskis, Elīna Ķezbere, Lillija Birgere 8.b kl.

 

Irēna Birgersone