Vecākiem

BROCĒNU VIDUSSKOLAS DARBA ATBALSTA PERSONĀLS

Psihologs Arta Zepa tālr.29375665
Medmāsa Lienīte Jekavicka
Logopēde Velta Mazure   DSC02943
Projektu koordinatori Arta Zepa  
Zinātniski pētniecisko darbu koordinatori

Inta Zankovska (VSK),

Daiga Barančane (8.kl.)

Karjeras izvēles konsultants Dita Dubulta
Sabiedrisko attiecību koordinators
Metodiskās padomes vadītāja Olita Ļitvinova  
Sociālais pedagogs Janina Drekslere

ATBALSTS SKOLĒNIEM

    • pedagoģiskā procesa atbalsta grupa;
    • logopēdiskās nodarbības 1.-4.kl.skolēniem;
    • koriģējošās vingrošanas nodarbības 1.-4.kl. skolēniem;
    • psihologa konsultācijas.
Irēna Birgersone