Vecākiem

BROCĒNU VIDUSSKOLAS DARBA ATBALSTA PERSONĀLS

Psihologs Arta Zepa tālr.29375665
Medmāsa Lienīte Jekavicka
Logopēde Velta Mazure   DSC02943
Projektu koordinatore Agnese Čīče
Zinātniski pētniecisko darbu koordinatori

Inta Zankovska (VSK),

Daiga Barančane (8.kl.)

Karjeras izvēles konsultants Agnese Čīče
Sabiedrisko attiecību koordinators Dita Dubulta
Metodiskās padomes vadītāja Laura Miķelsone
Sociālais pedagogs Antra Aišpure

ATBALSTS SKOLĒNIEM

    • pedagoģiskā procesa atbalsta grupa;
    • logopēdiskās nodarbības 1.-4.kl.skolēniem;
    • koriģējošās vingrošanas nodarbības 1.-4.kl. skolēniem;
    • psihologa konsultācijas.
Irēna Birgersone