Vecākiem

BROCĒNU VIDUSSKOLAS DARBA ATBALSTA PERSONĀLS

Psihologs Arta Zepa tālr.29375665
Medmāsa Lienīte Jekavicka
Logopēde Velta Mazure 
Projektu koordinatore Agnese Čīče
Zinātniski pētniecisko darbu koordinatori Daiga Barančane (8.kl.)
Karjeras izvēles konsultants Agnese Čīče
Metodiskās padomes vadītāja Laura Miķelsone

ATBALSTS SKOLĒNIEM

    • pedagoģiskā procesa atbalsta grupa;
    • logopēdiskās nodarbības 1.-4.kl.skolēniem;
    • koriģējošās vingrošanas nodarbības 1.-4.kl. skolēniem;
    • psihologa konsultācijas.
Irēna Birgersone