Vecākiem

BROCĒNU VIDUSSKOLAS DARBA ATBALSTA PERSONĀLS

Psihologs Arta Zepa
tālr.29375665
Skolas māsa Inita Atmata
Logopēde Vita Ķezbere
Logopēde Gita Roze
Projektu koordinatore, karjeras izvēles konsultants Agnese Čīče
Zinātniski pētniecisko darbu koordinatori Daiga Barančane (8.kl.)
Metodiskās padomes vadītāja Laura Miķelsone

ATBALSTS SKOLĒNIEM

    • pedagoģiskā procesa atbalsta grupa;
    • logopēdiskās nodarbības 1.-4.kl.skolēniem;
    • koriģējošās vingrošanas nodarbības 1.-4.kl. skolēniem;
    • psihologa konsultācijas.
Zita Andersone