Maijs-īstais laiks ekskursijai!

Esam laimīgi un atviegloti nokļuvuši līdz mācību gada beigām. Kādam tas bija piedzīvojumu pilns, kādam ar raižu un rūpju nastu. Lai svinētu skolas izskaņu, 6.a un 6.b klase 26.maijā devās emociju bagātā ekskursijā uz Kazdangas pusi.

Dienas beigās piedzīvojumu groziņš pilns ar lasertag aizrautīgo spēli, sarežģīto un bīstamo šķēršļu taku augstu gaisā, Kazdangas pils izzināšanu un foto orientēšanos muižas apkārtnē. Ceriņu laimītes atrastas, desas izceptas, lietus piles saķertas un smaidīgām sejām esam gatavi vasaras baudīšanai!

6.b klases audzinātāja Viviāna Blumberga

														
Irēna Birgersone

Eseju konkurss

Visu mūžu pārliecināts demokrāts. Šos vārdus eseju konkursa noslēguma pasākumā “Gustavam Zemgalam 150” dzirdējām vairākkārt. Pasākumā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā no Brocēnu vidusskolas piedalījās Klāvs Zakevics, kurš bija viens no 12 uzaicinātajiem un vēstures skolotāja Laura Miķelsone. Pavisam eseju konkursā bija iesniegti 66 darbi. Prezidenta mazmazdēls Mārtiņš Anresons no ASV savā runā uzsvēra, ka ir pārliecināts, ka Latvijas demokrātija ir drošās rokās. Mums bija dāvāta iespēja apmeklēt izstādi par mūsu valsts dibinātājiem, apmeklēt prezidenta pili, uzkāpt Svētā gara tornī un paciemoties LU Akadēmiskajā centrā.

														
Irēna Birgersone