Karjeras stunda

Vai zināji, ka 17.maijā tika svinēta un godināta Ugunsdzēsēju un glābēju diena? Karjeras stundas ietvaros skolēni uzzināja par šo profesiju daudz vairāk. Skolēni iejutās šo profesiju lomās, ikdienas pienākumos un novērtēja viņu drosmi un varonību. Paldies ugunsdzēsējiem par sarupētām dāvaniņām un uzdevumu lapām, tās priecēja skolēnu sirsniņas!

Pedagogs karjeras konsultants Agnese Čīče

														
Irēna Birgersone

Info diena

Info dienā Manā skolā Brocēnos īpaša vērība tika pievērsta tālākās izglītības iespējām un karjeras tēmām. Skolēni varēja no sirds izlēkāties pa motivāciju pēdām un saprast, ka visi ceļi ved uz Brocēnu vidusskolu. 👏👋🤩

														
Irēna Birgersone

Karjeras stunda

10.maijā Karjeras pasākuma ietvaros par darba iespējām 9.-12. klašu skolēniem vasarā un darba tirgus situāciju un tendencēm Latvijā stāstīja Nodarbinātības valsts aģentūras Saldus filiāles karjeras konsultante Iveta Krastiņa.

Pedagogs- karjeras konsultants Agnese Čīče

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Prieks un lepnums par savējiem

2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, kurā visa uzmanība ir vērsta uz Eiropas jauniešu lomu labākas –  zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas — nākotnes veidošanā. Saistībā ar to 14. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās EP deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas projekta “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” un Nākotnes Līderu akadēmijas 2021. /2022. mācību gada noslēguma konference “Veicinot jauniešu līderību demokrātijai un pilsoniskumam Latvijā un ES”. 64 vidusskolēni  diskutēja par personīgās līderības lomu, jauniešu nākotnes līderību Latvijā un Eiropā, kā arī par Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem. Pasākuma laikā notika Eiropas Parlamenta uzklausīšanas izspēle, kurā piedalījās Latvijas skolu jaunieši kā moderatori, eksperti vai diskusiju dalībnieki. Vairāku mēnešu garumā katru trešdienas pēcpusdienu skolēni bija piedalījušies zoom nodarbībās, lai būtu informēti un dziļāk izprastu tādas tēmas kā “Izglītība, kultūra un jaunatne”, “Trešo valstu iejaukšanās un dezinformācija”, “Eiropas drošība un ārpolitika”, “Eiropas zaļais kurss” un “Digitālā pārveide”.

Šī projekta mērķis ir dot iespēju Latvijas jauniešiem attīstīt personīgās līderības prasmes, veidot izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas Savienības pārvaldes institūcijās, kā arī attīstīt argumentācijas un diskutēšanas prasmes. No Brocēnu vidusskolas projektā šogad piedalās Kristiāns Priedītis 10.a, Aleksandrs Fadeičevs 10.a, Erīna Līna Āboliņa 11.a, Ksenija Sanduļaka 11.a, Ralfs Stūris 11.a, skolēnus atbalstīja skolotājas Laura Miķelsone un Daiga Barančane. Varam lepoties, ka Kristiāns, Aleksandrs un Erīna Līna pieteicās uzklausīšanas eksperta lomai trijās no dotajām tēmām, un izdevās tas viņiem patiešām lieliski! Pārliecinošas bija gan sagatavotās prezentācijas, gan atbildes uz jautājumiem diskusijās. Visi pieci dalībnieki bija sagatavojuši arī pārdomātus jautājumus citiem ekspertiem par katru tēmu. Brocēnu vidusskolā aug lieliski jaunieši, kas spēj izmantot dotās iespējas!

Konferences noslēgumā tika paziņoti NLA Jauniešu iniciatīvas projektu konkursa laureāti. Finansējumu ieguva arī Brocēnu vidusskolas komandas projekts “Vienoti kultūrā, sportā un vietējā sabiedrībā”. Jauniešiem, kuri aktīvi iesaistījās Nākotnes līderu akadēmijas nodarbībās un EP uzklausīšanas izspēlē kā balva ir brauciens jūnijā uz Eiropas Parlamentu Briselē. Apsveicam!

 Sk. Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone