Eseju konkurss

Visu mūžu pārliecināts demokrāts. Šos vārdus eseju konkursa noslēguma pasākumā “Gustavam Zemgalam 150” dzirdējām vairākkārt. Pasākumā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā no Brocēnu vidusskolas piedalījās Klāvs Zakevics, kurš bija viens no 12 uzaicinātajiem un vēstures skolotāja Laura Miķelsone. Pavisam eseju konkursā bija iesniegti 66 darbi. Prezidenta mazmazdēls Mārtiņš Anresons no ASV savā runā uzsvēra, ka ir pārliecināts, ka Latvijas demokrātija ir drošās rokās. Mums bija dāvāta iespēja apmeklēt izstādi par mūsu valsts dibinātājiem, apmeklēt prezidenta pili, uzkāpt Svētā gara tornī un paciemoties LU Akadēmiskajā centrā.

Irēna Birgersone