Lepojamies ar sasniegumiem!

🚗CSDD konkurss “Gribu būt mobils!” ir noslēdzies. Reģionālajā konkursā ir iegūti ļoti labi rezultāti: savas klases grupā Mārai Miltai reģionā 1.vieta, valstī 2.vieta, Agritai Andersonei – attiecīgi 1. un 6.vieta, Martai Breidakai – attiecīgi 5. un 11.vieta, Dāvim Štromanim – attiecīgi 7. un 27. vieta.

🚗Savukārt, kopvērtējumā 6.-8.klašu grupā Mārai reģionā 3.vieta (zaudējot 1.vietai tikai 0,8 punktus) un valstī 7.vieta, bet Agritai – attiecīgi 4. un 11.vieta.

🚗Paldies velopulciņa “RIPO DROŠI!” vadītājai Anetei Miltai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā! Paldies skolēniem par centību un izturību!

														
Irēna Birgersone

Intervija ar sk.J.Mūrmani

Kāds Tu esi, skolotāj?🧐 Studijā “Iedvesma” sociālo zinību un ekonomikas skolotājs Jānis Mūrmani.☕️⛹️‍♂️👮‍♂️📝⚽️

														
Irēna Birgersone