Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
5.11.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
6.11.otrdiena 7.50Skolotāju informatīva sanāksme(112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm(201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm(201.)
14.45Skolēnu Prezidentes zvēresta nodošana 6.-12.kl.(aktu zāle)
15.00 „Kafija ar politiķiem” Brocēnu novada Skolēnu pašpārvaldes skolēniem(aktu zāle)
7.11.trešdiena
8.11.ceturtdiena 10.00Brocēnu četrcīņa” starpnovadu 9.klašu komandām(aktu zāle)
10.00 kursi „Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”(103.)
12.20 iniciatīva Latvijas skolas soma „Kā top karikatūras?” Anita Zīverte, Brocēnu vsk.4.a, Gaiķu, Blīdenes 4.klasēm(401.)
13.10 Brocēnu vsk. 4.b, Remtes 4.klasēm(401.)
18.00 Vecāku Padome(201.)
9.11.piektdiena „Skolas stiprinieks”, veltīts Lāčplēša dienai (sporta hallē)
11.00-11.40 5.-7.klasēm
11.50-12.30 10.-12.klasēm
13.00-13.40 8.-9.klasēm
21.00-2.00 Prezidentes balle(7.-12.klašu skolēniem)
11.11.
svētdiena
Lāčplēša diena
17.00 Gaismas ceļa izgaismošana(skolēnu pašpārvalde)
18.00 Stāšanās pie skolas Lāpu gājienam
18.30 Lāpu gājiens

Irēna Birgersone