„Izdzīvošana 4 gadalaikos”

30.oktobrī 6.-7.klašu skolēni devās 6 km pārgājienā ārpus apdzīvotas vietas, lai apgūtu izdzīvošanas iemaņas dabā. Komandas „Lūzumpunkts” piedzīvojumu izglītības treneru vadībā skolēni mācījās orientēties pēc kompasa un kartes, pagatavot pajumti no materiāliem dabā, iekurt ugunskuru un pagatavot dažādus izdzīvošanas instrumentus. Skolēniem noderēja skolā apgūtās klinšu kāpšanas iemaņas, lai uzkāptu 7m augstā kokā, izmantojot sastiprinājumus. Aukstā un vējainā laikā noder silta tēja un ugunskurs, tādēļ svarīgi ir apgūt, kādu malku meklēt, kā uzturēt liesmu un kā to droši nodzēst. Skolēni uzskata, ka saliedēšanās spēles un jauktais dalījums komandās palīdzēja iepazīt skolēnus arī no citām klasēm. Par spīti aukstajam laikam 7 stundas mežā paskrēja nemanot un iegūtās zināšanas stiprinās ticību saviem spēkiem bīstamās situācijās.

Vivita Ķezbere

 Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros.

Irēna Birgersone