Lepojamies!

Valsts ģeogrāfijas 2.posma olimpiādē Saldus novadā:

1.vieta un uzaicinājums uz valsts kārtu – Rēzijai Streilei, 10.a klase
3.vieta – Zanei Attekai, 10.a klase

2.vietaElīzai Ipoļitovai, 11.a klase

2.vietaAleksandram Fadeičevam, 12.a klase
3.vietaKristiānam Priedītim, 12.a klase

Paldies skolotājai Daigai Barančanei
par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

														
Marika Ulmane

Ķīmijas valsts olimpiādes 2.posma laureāti

Apsveicam Saldus novada ĶĪMIJAS olimpiādes 2.posma godalgoto vietu ieguvējus!

ALEKSANDRAM FADEIČEVAM, 12.a klase – 1.VIETA

ZANEI ATTEKAI, 10.a klase – 3.VIETA

ESTEREI LĪBAI TARVIDAI, 9.C klase – 3.VIETA

JUSTĪNEI ANDERSONEI, 9.C klase – ATZINĪBA

Paldies skolotājai Vitai Banzenai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

														
Marika Ulmane

Fizikas 74.valsts olimpiādes laureāti

Apsveicam Saldus novada FIZIKAS olimpiādes 2.posma godalgoto vietu ieguvējus!

MĀRAI MILTAI, 9.b klase – 1.VIETA

DANIELAM ŠARKOVSKIM, 9.b klase – ATZINĪBA

ZANEI ATTEKAI, 10.a klase – ATZINĪBA

Paldies skolotājai Anetei Miltai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

														
Marika Ulmane

Lepojamies!

Latviešu valodas un literatūras valsts
49. olimpiādes 3. posma olimpiādē
11.a klases skolniece ELĪZA OLIŅA ieguvusi ATZINĪBAS diplomu.

Apsveicam Elīzu ar lieliskajiem rezultātiem valsts mēroga olimpiādē un lepojamies ar viņu!

Paldies skolotājai Mairitai Neilandei par
Elīzas sagatavošanu olimpiādei!

														
Marika Ulmane

Informācija par uzņemšanu Brocēnu vidusskolā 2022./2023.m.g.

Aicinām mācīties Brocēnu vidusskolā!

Mācībām KLĀTIENĒ 2. – 9. , 11.-12. klasē visās programmās dokumentus pieņem no š. g. 1. jūnija. Jāuzrāda liecība ar gada vērtējumiem mācību priekšmetos un skolēna dzimšanas apliecība. Ja ir konkrēti jautājumi, vispirms sazinieties, rakstot uz e-pastu: skola.broceni@saldus.lv

Mācībām 1. – 9. klasē TĀLMĀCĪBAS programmā dokumentus pieņem no š. g. 1. jūnija līdz 1.jūlijam un no 1.augusta līdz 15.augustam. Iestājoties jāuzrāda liecība ar gada vērtējumiem mācību priekšmetos un skolēna dzimšanas apliecība. Aicinām nosūtīt PIETEIKUMU (uz skolas veidlapas, atrodama skolas mājas lapā) un iepriekšējā mācību gada LIECĪBAS KOPIJU, kā arī noskaidrot atbildes uz Jūsu konkrētiem jautājumiem, rakstot uz e-pastu: talmaciba@brocenuvsk.lv

Informācija par uzņemšanu Brocēnu vidusskolas 10. klasē 2022./2023.m.g.

Kas mainās mācību saturā skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsāk mācības 10. klasē, mainījies veids, kā mācības tiek organizētas. Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, tu:

 • mācību stundās pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā)
 • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no tavām interesēm;
 • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;
 • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības, vai mākslinieciskās jaunrades, vai sabiedriskais darbs, vai arī mazais uzņēmums saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem;
kārtosi valsts pārbaudes darbus:
• latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī)
 • svešvalodā – angļu (vismaz optimālajā līmenī);
• matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
• divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

*** SKOLA PIEDĀVĀ INTERNĀTU SKOLAS TERITORIJĀ
*** PLAŠAS IESPĒJAS BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI (skola atrodas pie Cieceres ezera, tuvumā ir Meža takas un citi brīvdabas objekti)
*** SPORTA HALLE, STADIONS UN LEDUS HALLE PIEDĀVĀ SKOLĒNIEM IESPĒJU SPORTOT JEBKURĀ SEZONAS LAIKĀ
*** SKOLA PIEDĀVĀ PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS PROGRAMMU “LĪDERIS MANĪ”
*** SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE AKTĪVI IESAISTĪJUSIES UN PIEDALĀS GAN VALSTS, GAN STARPTAUTISKOS PROJEKTOS, KONKURSOS
*** 2022./23.M. G. SKOLA UZSĀK DALĪBU IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJĀ Junior Achievement Latvia (biznesa apmācības un mācību uzņēmumu veidošanas programma, vadīs sk. Jānis Mūrmanis)

Uzņemšana 10.klasē notiek no 15.jūnija.

Dokumentu iesniegšana klātienē no 15.jūnija līdz 1.jūlijam, no 8. līdz 31.augustam. Iesniegumu var aizpildīt arī elektroniski. Iesniegums pielikumā:

MĀCĪBU PLĀNI:

														
Marika Ulmane

Lepojamies!

Ķīmijas valsts 63. olimpiādes laureāti novadā:

Aleksandrs Fadeičevs (10.a) – 2.vieta (uzaicināts uz valsts posmu);
Alise Bula (10.a) – 3.vieta;
Demija Burlakova (10.a) – Atzinība;
Sanija Burlakova (11.a) – 3. vieta;
Mareks Lazda (12.a) – 1.vieta
Diāna Lasmane (12.a) – 3.vieta.

Paldies Arvim Miezim, Robertai Laurinovičai, Rutai Almai Vicinskai par piedalīšanos!
Paldies skolotājai Vitai Banzenai!

														
Marika Ulmane

Lepojamies!

ĢEOGRĀFIJAS valsts 39. olimpiādes laureāti novadā:

Daniela Lasmane (12.a) – 1.vieta
Līza Elizabete Jakušenkova (11.a) – 2.vieta
Klāvs Zakevics (12.a) – 2.vieta
Kristers Buls (11.a) – 3.vieta
Annija Andersone (11.a) – 3.vieta
Rainers Pavārs (12.a) – 3.vieta

Paldies par piedalīšanos Alisei Bulai un Aleksandram Fadeičevam (10.a), Sanijai Burlakovai (11.a)!
Paldies skolotājai Daigai Barančanei!

														
Marika Ulmane

Lepojamies!

Ekonomikas valsts 23.olimpiādes 2.posma laureāti Saldus novadā!

Klāvs Zakevics (12.a) – 1.vieta
Diāna Lasmane (12.a) – 2.vieta

Paldies par piedalīšanos Marekam Lapsenbergam, Agijai Gočai, Raineram Pavāram un Danielai Lasmanei (12.a)!

Paldies skolotājam Jānim Mūrmanim!

														
Marika Ulmane

Līderības diena Brocēnu vidusskolā 27.01.2022. 12.00-16.30

12.00-12.30 Ievaddaļa “Kā pareizi raksta vārdu “mīlestība”? To neraksta, to jūt!”.
12.30-13.30 “Tu esi drosmīgāks, nekā Tu tam tici, stiprāks, nekā izskaties, un gudrāks, nekā Tu domā”. Vienota sistēma kā palīgs “Līderis manī” realizēšanā . Laura Miķelsone.
13.30-13.45 Pārtraukums
13.45-15.15 Radošās darbnīcas
Sākumskola
“Jebkura ar jums pavadītā diena ir mana mīļākā diena. Tātad šodien ir mana jaunā mīļākā diena.” “Esi proaktīvs!”- iedzīvināšana 1. klasē jeb paradums kļūst kā ieradums. Evita Bistere
“Kad redzat kādu, kurš uzvelk savus lielos zābakus, varat būt diezgan pārliecināts, ka notiks piedzīvojums.“ Mērķis, vērtības un pienākumi. Svetlana Tarasova
“Tomēr vislabāk man patīk darīt neko. Kā tu dari neko? Ļoti vienkārši. Kad es taisos to darīt, kāds parasti jautā: “Ko tu domā darīt?” Un es viņam atbildu “Neko”. Pēc tam es eju un to daru!” 3. paradums “Sāc ar svarīgāko!” 4 kvadrantu laika pārvaldības stratēģijas, laika plānošana. Viviāna Blumberga
Pamatskola
“Vajag darīt tā, kā darīt vajag, bet darīt tā, kā nevajag darīt, nevajag.” Darīšana mērķim. Daiga Barančane
“Kaut es tā varētu lēkt kā Kenga, ” Pūks nodomāja. “Bet citi var- un citi atkal nevar. Tā nu tas reiz ir.” Karjeras izglītība cauri paradumiem. Mairita Neilande
”Tu nevari visu laiku sēdēt un gaidīt, kad kāds nāks pie tevis. Dažreiz tev ir jāiet pie viņiem.” 6. paraduma iedzīvināšana ”Esi sinerģisks!” . Vineta Mielava, Margita Skrastiņa
Vidusskola
“Es vienmēr teicu, ka Tīģeri var kāpt kokos. Ne jau tas ir viegli, ņemiet vērā. Protams, ir arī nolaišanās. Kas būs grūti, ja vien kāds nekritīs, kad tas būs viegli.“ Personiskais līderis – fokuss uz savu dzīvi. Inese Lasmane
“Dzīve ir ceļojums, kas jāpiedzīvo, nevis risināma problēma.” Iedzīvināt. Piedzīvot. Dzīvot. Mūsu klases paradumi. Dita Dubulta
“Man jāiet uz priekšu tur, kur nekad neesmu bijis, nevis atpakaļ, kur esmu.” Mana izaugsmes iespēja – mana izvēle. Leandra un Daniela
15.15-15.30 Pārtraukums
15.30-16.30 Noslēgums “Es neesmu pazudis, jo es zinu, kur esmu. Tomēr, kur esmu, var tikt pazaudēts.“
7 paradumi – ceļš pie sevis. Viss sākas ar sevi

														
Marika Ulmane

Lepojamies!

Saldus novada 72.matemātikas olimpiādes laureāti

Aleksandrs Fadeičevs (10.a) – II vieta
Demija Burlakova (10.a) – Atzinība
Līza Elizabete Jakušenkova (11.a) – III vieta
Mareks Lazda (12.a) – III vieta

Paldies par piedalīšanos Sanijai Burlakovai, Rūtai Almai Vicinskai, Annijai Andersonei, Klāvam Valterim (11.a), Raineram Pavāram (12.a)!

Paldies skolotājām Maijai Golubevai un Vinetai Mielavai!

														
Marika Ulmane