Koncerts

19.maijā Brocēnu un ukraiņu ģimenes kopīgi piedalījās ģimenēm veltītā koncertā “Paej pretī, pasniedz saulei roku…”. Pasākumā ikvienam dalībniekam bija iespēja sajust ģimenes siltumu, prieku un lepnumu vienam par otru, ko simbolizēja saulespuķes. Visa pasākuma laikā bija jūtama vienotība par kopīgām vērtībām, vēlme atbalstīt vienam otru. Mēs aicinājām viens otru iemācīties pateikties par visām mazajām lietiņām, kas veido mūsu ikdienu, par maizi un sieru, par tīru tekošu ūdeni, par mūsu spēju pārvarēt bēdas kopā vienā melodijā. Par to parūpējās 1-.4., 5.-12. klašu kori, meiteņu ansamblis, solistes Simona Šreitmane, Roberta un Gabriela Laurinovičas. Īpaši aizkustinoša bija ukraiņu skolēnu uzstāšanās, deklamējot dzejoļus savā dzimtajā valodā – lepnums bija gan pašiem skolēniem, gan viņu skolotājiem, gan visiem pārējiem klātesošajiem. Kā līdzās būšanas un labestības simbolu mēs iestādījām saulespuķes sēkliņas, kuras vasarā izaugot, sildīs mūsu pilsētas ziedu dobes, 1.-4. klašu skolēni izveidoja izstādi, ilustrējot ukraiņu tautas pasakas. Šis koncerts apliecināja mūsu vienotību garā un darbos, koncerta beigās zālē klātesošajiem uzstājās ansamblis “Baltās dūjas”, vienojot mūs kopīgā dziesmā “Pie Dieviņa gari galdi”. Pasākumu organizēt palīdzēja jauniešu grupa, kura īsteno projektu “Vienoti kultūrā, sportā un sabiedrībā”.Paldies: Inārai Bērziņai, Simonai Sunepai, Kristīnei Zgirskai, Erīnai Līnai Āboliņai, Danielai Lasmanei, Raineram Pavāram, Kristiānam Priedītim, Ralfam Stūrim, Alenam Uldim Veidemanim, ansamblim “Baltās dūjas” un vadītājai Aijai Būmeistarei, sk. Laurai Miķelsonei, sk. Viviānai Blumbergai, sk. Ditai Dubultai, sk. Jevgēnijai Ivanko, sk. Daigai Barančanei un Brocēnu KIC darbiniekiem.

Irēna Birgersone