Lepojamies!

12.maijā Brocēnu Kultūras un izglītības centrā notika Saldus BJC organizētie dziedāšanas svētki “Vaļā matiem, basām kājām”, kuros piedalījās solisti un dueti no Saldus novada izglītības iestāžu koriem un ansambļiem. Svētku tēma – Raimonda Paula dziesmas.

Žūrija vienbalsīgi vienam no priekšnesumiem piešķīra “Grand Prix” balvu, kuru ieguva Brocēnu vidusskolas duets – Roberta Laurinoviča un Simona Šreitmane, izpildot dziesmu “Sasala jūrīna”.🥳

Lepojamies arī ar Simonas Šreitmanes iegūto I pakāpes diplomu.

Paldies skolotājai Inārai Bērziņai! 🤩

Irēna Birgersone