EKSAKTO ZINĀTŅU INŽENIERA SPĒKS (EZIS) 2022

2022. gada februārī, martā, aprīlī platformā Google Clasroom notika “Jauno zinātnieku skolas” nodarbības, lai jauniešiem radītu interesi par inženierzinātnēm. Es, Vita Banzena, tiku uzaicināta būt par vadītāju Saldus – Brocēnu apvienībai. Vietu skaits katrai skolai ierobežots, no Brocēnu vidusskolas piedāvāju piedalīties 12.a Marekam Lazdam, 11.a Sanijai Burlakovai, 8. a Markusam Beinarovičam un 8.b Lienei Gūtmanei un Agritai Andersonei.

50 jaunieši (8. līdz 12. klase) no Saldus, Brocēnu, Skrundas, Kuldīgas, Alsungas, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, Dobeles, Tērvetes un Auces novadu vidusskolām svētdienās apguva dabaszinību brīnumus. No 10.00 – 16.00 25 skolēni no pamatskolu grupas un 25 skolēni no vidusskolām, un viņu skolotāji pirms nodarbībām bija noskatījušies speciāli šīm tikšanās reizēm sagatavotus video sižetus.  Pamatskolu skolēni –  par siltumkustību un vielu izplešanos, par ķīmisko reakcijas vienādojumu pierakstu, indikatoriem ķīmijā un sadzīvē, bet vidusskolēni –  par fāžu pāreju, par to, kā izprast jonu apmaiņas reakcijas, hidrolīzi, liesmas krāsu, katjonu un anjonu pierādīšanas reakcijas kā arī citas interesantas, noderīgas tēmas. Nodarbību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas jaunieši pielietoja praktiski, izmantojot Mārtiņa Gulbja sagatavotos mācību komplektus, lai katrs savās mājās Mārtiņa vadībā patstāvīgi veiktu eksperimentus un pierakstītu ķīmiskās formulas un vienādojumus. To, ka jauniešiem tas bija aizraujoši, liecina viņu atsauksmes tērzētāvā:

Man ļoti patika pašai visu izmēģināt. Bija interesanti redzēt gan kā vielas izskatās uz papīra (formula), gan īstajā dzīvē. Lielākā daļa no šodien apgūtā (abās stundās) bija kaut kas jauns, kas ir ļoti jauki. Tiešām skatījos, klausījos un mēģināju ar lielu interesi.

Man likās ļoti interesanti veikt visus eksperimentus, un es sapratu, kā siltums izplešas.

Bija interesanti redzēt, kā no aukstas pudeles, uzliekot virsū monētu, tā mazliet paceļas.

Redzēju lieliskas reakcijas, un arī mazais brālis, kuram ir milzīga interese par ķīmiskajām reakcijām, stāvēja blakus un ar interesi vēroja.

Tas gan nav tāpat, kā bija pirmajās nodarbībās (klātienē), taču man ļoti patika, un ir liels prieks, ka šīs nodarbības ir atgriezušās!

Man patika, ka guvu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī redzēju, kā tas izpaužas praktiski. Šādi uzreiz šķiet daudz interesantāk mācīties.

Projektā tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes (2019-2022)

1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona.

2. “Jauno zinātnieku skola” reģionā.

3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts. Integrētais komplekts tiks ieviests visu piecu sadarbības partneru kādā no skolām.

4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”.

5. Projekta laikā pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem, lai parādītu plašo inženierzinātņu spektru. Projektam izstrādāts logo atpazīstamības veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes plānotas līdz 2022. gada augustam.

Brocēnu vsk. ķīmijas skolotāja V. Banzena

Irēna Birgersone