Līderības diena Brocēnu vidusskolā 27.01.2022. 12.00-16.30

12.00-12.30 Ievaddaļa “Kā pareizi raksta vārdu “mīlestība”? To neraksta, to jūt!”.
12.30-13.30 “Tu esi drosmīgāks, nekā Tu tam tici, stiprāks, nekā izskaties, un gudrāks, nekā Tu domā”. Vienota sistēma kā palīgs “Līderis manī” realizēšanā . Laura Miķelsone.
13.30-13.45 Pārtraukums
13.45-15.15 Radošās darbnīcas
Sākumskola
“Jebkura ar jums pavadītā diena ir mana mīļākā diena. Tātad šodien ir mana jaunā mīļākā diena.” “Esi proaktīvs!”- iedzīvināšana 1. klasē jeb paradums kļūst kā ieradums. Evita Bistere
“Kad redzat kādu, kurš uzvelk savus lielos zābakus, varat būt diezgan pārliecināts, ka notiks piedzīvojums.“ Mērķis, vērtības un pienākumi. Svetlana Tarasova
“Tomēr vislabāk man patīk darīt neko. Kā tu dari neko? Ļoti vienkārši. Kad es taisos to darīt, kāds parasti jautā: “Ko tu domā darīt?” Un es viņam atbildu “Neko”. Pēc tam es eju un to daru!” 3. paradums “Sāc ar svarīgāko!” 4 kvadrantu laika pārvaldības stratēģijas, laika plānošana. Viviāna Blumberga
Pamatskola
“Vajag darīt tā, kā darīt vajag, bet darīt tā, kā nevajag darīt, nevajag.” Darīšana mērķim. Daiga Barančane
“Kaut es tā varētu lēkt kā Kenga, ” Pūks nodomāja. “Bet citi var- un citi atkal nevar. Tā nu tas reiz ir.” Karjeras izglītība cauri paradumiem. Mairita Neilande
”Tu nevari visu laiku sēdēt un gaidīt, kad kāds nāks pie tevis. Dažreiz tev ir jāiet pie viņiem.” 6. paraduma iedzīvināšana ”Esi sinerģisks!” . Vineta Mielava, Margita Skrastiņa
Vidusskola
“Es vienmēr teicu, ka Tīģeri var kāpt kokos. Ne jau tas ir viegli, ņemiet vērā. Protams, ir arī nolaišanās. Kas būs grūti, ja vien kāds nekritīs, kad tas būs viegli.“ Personiskais līderis – fokuss uz savu dzīvi. Inese Lasmane
“Dzīve ir ceļojums, kas jāpiedzīvo, nevis risināma problēma.” Iedzīvināt. Piedzīvot. Dzīvot. Mūsu klases paradumi. Dita Dubulta
“Man jāiet uz priekšu tur, kur nekad neesmu bijis, nevis atpakaļ, kur esmu.” Mana izaugsmes iespēja – mana izvēle. Leandra un Daniela
15.15-15.30 Pārtraukums
15.30-16.30 Noslēgums “Es neesmu pazudis, jo es zinu, kur esmu. Tomēr, kur esmu, var tikt pazaudēts.“
7 paradumi – ceļš pie sevis. Viss sākas ar sevi

														
Marika Ulmane

Lepojamies!

Saldus novada 72.matemātikas olimpiādes laureāti

Aleksandrs Fadeičevs (10.a) – II vieta
Demija Burlakova (10.a) – Atzinība
Līza Elizabete Jakušenkova (11.a) – III vieta
Mareks Lazda (12.a) – III vieta

Paldies par piedalīšanos Sanijai Burlakovai, Rūtai Almai Vicinskai, Annijai Andersonei, Klāvam Valterim (11.a), Raineram Pavāram (12.a)!

Paldies skolotājām Maijai Golubevai un Vinetai Mielavai!

														
Marika Ulmane

Lepojamies!

Fizikas valsts 72. olimpiādes 2. posma (novada) rezultāti
APSVEICAM!

Aleksandram Fadeičevam (10.a) – II vieta
Annijai Andersonei (11.a) – I vieta
Kristeram Bulam (11.a) – Atzinība
Danielai Lasmanei (12.a) – Atzinība

Paldies par piedalīšanos Klāvam Valterim (11.a), Klāvam Zakevicam un Raineram Pavāram (12.a)!

Paldies skolotājai Anetei Miltai!

														
Marika Ulmane

Lepojamies

Apsveicam ar ļoti labiem sasniegumiem Saldus novada vēstures olimpiādē:

1. vieta– Klāvs Zakevics- 12.a

Atzinība– Kristiāns Priedītis- 10.a

Atzinība– Elīza Ipoļitova- 9.b

Paldies par piedalīšanos Samantai Taulinai un Paulai Ņikiforovai

Paldies skolotājai Laurai Miķelsonei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

														
Irēna Birgersone

“Nākotnes Līderu akadēmija” turpinās!

Novembra beigās sākās Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” projekta “Nākotnes Līderu akadēmija” jaunā sezona. Skolu komandas tika aicinātas turpināt runāt par personīgo līderību, jauniešu nākotnes līderības Latvijā un Eiropā jautājumiem, kā arī Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem.

Projekta mērķis ir attīstīt personīgās līderības prasmes, veidot izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas savienības pārvaldes institūcijās, attīstīt argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Nodarbības notika tiešsaistē, zoom platformā līdz decembra beigām. Nodarbības vadīja Linda Loce, Agnis Timermanis, Daiga Barančane un Dace Melbārde.

No Brocēnu vidusskolas nodarbībām pieteicās Ralfs Stūris, Simona Šreitmane, Erīna Āboliņa, Ksenija Sanduļaka, Amanda Avgustiņa un skolot. Laura Miķelsone.

Nodarbību cikla tēmas bija “Es un mediji”, “Personīgā līderība ilgtsspējīgai attīstībai”, “Eiropas Savienības institūcijas un lēmumu pieņemšana”, “Vērtības manā dzīvē, Latvijā un Eiropā” un “Personiskā līderība”, ar kuru sākām šo ciklu, lai atgādinātu, ka  personiskā līderība ir prasme un spēja vadīt sevi un savu dzīvi.

Personiskā līderība ir izvēle. Tā ir personiskais pārmaiņu process, kurā mēs paši izvēlamies sevi attīstīt un pilnveidot, mainīt savu raksturu, rīcību, runas veidu, pārdomājam savas vērtības, izprotam tās dziļāk un apjomīgāk.

Nodarbībām vēl sekos turpinājums II semestrī. Lieliska iesp`ēja!Sk.Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone

SEJAS MASKU LIETOŠANA NO 25.JANVĀRA

														
Marika Ulmane

Barikādes pieminot!

Šis ir stāsts par Barikāžu laiku, par cilvēkiem, kuri aizstāvēja mūsu zemi, par viņu drosmi, apņēmību un izturību. Šodien pabijām kopā pie ugunskura ar barikāžu dalībnieku, mūziķi Andri Akermani. Paldies par sinerģiju un radošumu izstādes “Mans klases ugunskurs” izveidē.

														
Irēna Birgersone

Barikādes pieminot

Barikādes ir kaut kas vairāk par vēstures notikumu, tas ir stāsts par ticību, pārliecību un vienotību. Mūsu tautā ir spēks radīt brīnumu, mācīsimies no pagātnes, raugoties nākotnē.

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Lepojamies ar 12. klases skolnieces Danielas Lasmanes iegūto 1. pakāpi filozofijas 8. olimpiādes 2. posmā. Veiksmi valsts olimpiādē 3. posmā!

   Paldies skolotājai Intai Zankovskai par sagatavošanu olimpiādei

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone