Pogas balvas pateicības 1.semestra noslēgumā saņēma

5.b klases skolniece Līva Frīdmane– par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

6.b klases skolnieks Dāvis Štromanis– par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

8.b klases skolniece Agrita Andersone-par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

10.a Aleksandrs Fadeičevs- par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu palīdzību klases biedru apmācīšanā un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

12.a klases skolniece Daniela Lasmane-par centību mācībās, dalību olimpiādēs pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

12.a klases skolnieks Rainers Pavārs-par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

														
Irēna Birgersone

Starpdisciplinārā stunda

17.decembrī 5.b klasē notika starpdisciplinārā stunda latviešu valodā,matemātikā,krievu valodā. Skolēni risināja problēmu,kā radies teiciens”Čakls kā bite”. Latviešu valodā skolēni stāstīja par saviem visčaklākajiem cilvēkiem:mammām,vectēviem,draugiem.Matemātikā ar uzdevumu risināšanu pierādīja bitītes čaklumiņu. Lai savāktu 1 kg medu,bitei jāapciemo 5900000 ziedu. Skolēni strādāja grupās un izdomāja dažādus matemātikas uzdevumus par bitēm. Krievu valodas stundā,izlasot dzejolīti, atklāja,ka pat lācītis labprāt dzīvo bišu tuvumā.Stundas vadīja sk. Ļena Zvaigzne,Oksana Visocka,Nataļja Žameida.

														
Irēna Birgersone