Sāc ar rezultātu vīziju!

Franklin Covey programmas “Līderis manī” ietvaros Daniela Lasmane, skolas prezidente, un Ralfs Stūris, skolas viceprezidents, novadīja 5.b klases skolēniem līderības stundu. Piektie iemācījās, kā pareizi noformulēt savu mērķi un ka tam jābūt terminētam, reālam, izmērāmam, konkrētam un sasniedzamam.

														
Irēna Birgersone