Lepojamies!

Fizikas valsts 72. olimpiādes 2. posma (novada) rezultāti
APSVEICAM!

Aleksandram Fadeičevam (10.a) – II vieta
Annijai Andersonei (11.a) – I vieta
Kristeram Bulam (11.a) – Atzinība
Danielai Lasmanei (12.a) – Atzinība

Paldies par piedalīšanos Klāvam Valterim (11.a), Klāvam Zakevicam un Raineram Pavāram (12.a)!

Paldies skolotājai Anetei Miltai!

Marika Ulmane