Barikādes pieminot

Barikādes ir kaut kas vairāk par vēstures notikumu, tas ir stāsts par ticību, pārliecību un vienotību. Mūsu tautā ir spēks radīt brīnumu, mācīsimies no pagātnes, raugoties nākotnē.

Irēna Birgersone