Sveiciens Ziemassvētkos

														
Irēna Birgersone

Vecīša cimdiņš

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

														
Irēna Birgersone

Mīļie skolēni, vecāki!

														
Irēna Birgersone

Var mācīties arī citādāk

Decembra mēnesī 10. un 11. klases vēsturi un sociālās zinātnes I apguva neierastāk. 10.klasei stunda par stereotipiem un aizspriedumiem notika sadarbībā ar muzeju “Ebreji Latvijā”.  Kopīgi veidotajā virtuālajā stundā skolēni iepazinās  ar tolerances, stereotipu,  kultūras daudzveidības, aizspriedumu jēdzieniem. Praktiskajās nodarbībās grupās mēģināja analizēt fotogrāfijas, lai noteiktu vai vizuālais izskats pasaka priekšā pie kādas nacionalitātes pieder cilvēks. Analizējot diagrammas, uzzināja  par multikulturālo situāciju Latvijā pirms II Pasaules kara un tagad. Attālinātā veidā  mācījās  paust savu viedokli par izplatītākajiem stereotipiem mūsdienas, diskutēt par to, kurā vēstures periodā un situācijā tie rodas. Lielākās grūtības skolēniem sagādāja komunikācija ar nepazīstamu cilvēku.

11. klase vairāku stundu garumā izstrādāja reālus pilsoniskās līdzdalības projektus un tos arī iespēju robežās realizēja. Sīkāk par projektu veidošanu var lasīt rakstā “Brocēnu vidusskola “Mērķē attīstībā””. izstrādātie projekti tika aizstāvēti žūrijas komisijai, uzklausīti ieteikumi pilnveidei, lai galaprodukts būtu pēc iespējas labāks. Līza Jakušenkova raksta: “ Mēs bijām gandarīti , ka varam darīt dažādas lietas sabiedrības labā, jo tas sagādā prieku ne tikai citiem , bet arī mums. Ar šiem projektiem vēlējāmies likt ikvienam justies novērtētam, kā arī uzlabot vidi, kurā atrodamies.” Izvērtējot darbu, skolēni atzina, ka visgrūtāk ir bijis sazināties ar speciālistiem, precīzi noformulēt problēmu un pamatot to.  

														
Irēna Birgersone

Pārdomas pēc izrādes “Puika ar suni”

Latvijas skolas somas ietvaros 7. klases vēstures stundas laikā skatījās virtuālo izrādi “Puika ar suni”. Sižets it kā zināms, bet šoreiz uz sarežģītiem vēstures notikumiem bija iespēja paskatīties ar bērna acīm. Kopīgi ar pieaugušajiem izdzīvot padomju un vācu okupācijas laiku, padomāt par savu rīcību kritiskos vēstures brīžos. Skolēni atzina, ka bērni vēstures notikumus neuztver tik nopietni kā pieaugušie. Bieži tā ir spēle vai kārtīgs piedzīvojums. Tikai ar laiku rodas izpratne par to, kas īsti ir noticis. Skolēni atzina, lai kas arī notiktu, cilvēkam ir jāpaliek cilvēkam.

sk.L.Miķelsone

														
Irēna Birgersone

Bioloģijas valsts 44. olimpiādes otrā posma rezultāti

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem:

10. klašu grupā:

Roberta Laurinoviča – 1. vieta

Demija Burlakova – Atzinība

11. klašu grupā:

Annija Andersone – 1. vieta

Līza Elizabete Jakušenkova – 1. vieta

Sanija Burlakova – 3. vieta

Rūta Alma Vicinska – 3. vieta

12. klašu grupā:

Daniela Lasmane – 3. vieta

Diāna Lasmane – Atzinība

Vēl olimpiādē piedalījās Deivids Uļskis, Anna Frolova, Mareks Lapsenbergs.

Skolēnus sagatavoja Brocēnu vidusskolas bioloģijas skolotāja Margita Skrastiņa.

														
Irēna Birgersone