“Nākotnes Līderu akadēmija” turpinās!

Novembra beigās sākās Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” projekta “Nākotnes Līderu akadēmija” jaunā sezona. Skolu komandas tika aicinātas turpināt runāt par personīgo līderību, jauniešu nākotnes līderības Latvijā un Eiropā jautājumiem, kā arī Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem.

Projekta mērķis ir attīstīt personīgās līderības prasmes, veidot izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas savienības pārvaldes institūcijās, attīstīt argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Nodarbības notika tiešsaistē, zoom platformā līdz decembra beigām. Nodarbības vadīja Linda Loce, Agnis Timermanis, Daiga Barančane un Dace Melbārde.

No Brocēnu vidusskolas nodarbībām pieteicās Ralfs Stūris, Simona Šreitmane, Erīna Āboliņa, Ksenija Sanduļaka, Amanda Avgustiņa un skolot. Laura Miķelsone.

Nodarbību cikla tēmas bija “Es un mediji”, “Personīgā līderība ilgtsspējīgai attīstībai”, “Eiropas Savienības institūcijas un lēmumu pieņemšana”, “Vērtības manā dzīvē, Latvijā un Eiropā” un “Personiskā līderība”, ar kuru sākām šo ciklu, lai atgādinātu, ka  personiskā līderība ir prasme un spēja vadīt sevi un savu dzīvi.

Personiskā līderība ir izvēle. Tā ir personiskais pārmaiņu process, kurā mēs paši izvēlamies sevi attīstīt un pilnveidot, mainīt savu raksturu, rīcību, runas veidu, pārdomājam savas vērtības, izprotam tās dziļāk un apjomīgāk.

Nodarbībām vēl sekos turpinājums II semestrī. Lieliska iesp`ēja!Sk.Daiga Barančane

Irēna Birgersone