Sāc ar rezultātu vīziju!

Franklin Covey programmas “Līderis manī” ietvaros Daniela Lasmane, skolas prezidente, un Ralfs Stūris, skolas viceprezidents, novadīja 5.b klases skolēniem līderības stundu. Piektie iemācījās, kā pareizi noformulēt savu mērķi un ka tam jābūt terminētam, reālam, izmērāmam, konkrētam un sasniedzamam.

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Apsveicam ar ļoti labiem sasniegumiem Saldus novada krievu valodas olimpiādē:

1.vieta – Elīza Ipoļitova – 9.b, Iļja Loladze 11.a

2.vieta – Aleksandrs Fadeičevs -10.a, Ksenija Sanduļaka 11.a

3.vieta – Linda Regeļa 8.a, Leons Fadeikins, Ņikita Auziņš 10.a, Katrīne Leščuka 12.a

Paldies skolotājām N.Žameidai un O.Visockai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

														
Irēna Birgersone

Uzvedības problēmu cēloņsakarību meklējumos

Saldus novada Izglītības pārvalde aicina bērnu vecākus un skolotājus uz vakara sarunām “Uzvedības problēmu cēloņsakarību meklējumos” ar uzvedība.lv vadītāju Līgu Bērziņu. Sarunas notiks 13. un 27. janvārī no plkst. 17:30-19:00.

Pieslēgšanās ZOOM saite: https://uzvediba-lv.zoom.us/j/83456677716?pwd=UUp3RWd5TGV0NW9QbUVSNmIxTDd2dz09

														
Irēna Birgersone

Pogas balvas pateicības 1.semestra noslēgumā saņēma

5.b klases skolniece Līva Frīdmane– par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

6.b klases skolnieks Dāvis Štromanis– par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

8.b klases skolniece Agrita Andersone-par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

10.a Aleksandrs Fadeičevs- par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu palīdzību klases biedru apmācīšanā un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

12.a klases skolniece Daniela Lasmane-par centību mācībās, dalību olimpiādēs pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

12.a klases skolnieks Rainers Pavārs-par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

														
Irēna Birgersone

Starpdisciplinārā stunda

17.decembrī 5.b klasē notika starpdisciplinārā stunda latviešu valodā,matemātikā,krievu valodā. Skolēni risināja problēmu,kā radies teiciens”Čakls kā bite”. Latviešu valodā skolēni stāstīja par saviem visčaklākajiem cilvēkiem:mammām,vectēviem,draugiem.Matemātikā ar uzdevumu risināšanu pierādīja bitītes čaklumiņu. Lai savāktu 1 kg medu,bitei jāapciemo 5900000 ziedu. Skolēni strādāja grupās un izdomāja dažādus matemātikas uzdevumus par bitēm. Krievu valodas stundā,izlasot dzejolīti, atklāja,ka pat lācītis labprāt dzīvo bišu tuvumā.Stundas vadīja sk. Ļena Zvaigzne,Oksana Visocka,Nataļja Žameida.

														
Irēna Birgersone

Ziemīgās piektdienas

														
Irēna Birgersone