Lepojamies!

Saldus novada 72.matemātikas olimpiādes laureāti

Aleksandrs Fadeičevs (10.a) – II vieta
Demija Burlakova (10.a) – Atzinība
Līza Elizabete Jakušenkova (11.a) – III vieta
Mareks Lazda (12.a) – III vieta

Paldies par piedalīšanos Sanijai Burlakovai, Rūtai Almai Vicinskai, Annijai Andersonei, Klāvam Valterim (11.a), Raineram Pavāram (12.a)!

Paldies skolotājām Maijai Golubevai un Vinetai Mielavai!

Marika Ulmane