ERASMUS+ kursi

No šī gada 10. – 17. aprīlim Brocēnu vidusskolas skolotājas Inese Lasmane, Lāsma Purmale, Natālija Ivanova un Veronika Gedola piedalījās Erasmus+ kursos “The Best Digital Tools for Language Teachers”  Īrijā, Dublinā., kuri tika realizēti Saldus novada pašvaldības  projekta “Kopā mācīties un praktizēt” (Nr.  2020-1-LV01-KA101-077339) ietvaros. Kursu mērķis bija veicināt kompetenču izglītības pieeju, pilnveidojot pedagogu digitālo mācību rīku izmantošanas prasmes, kas balstītas starptautiskā pieredzē, kā arī ieviest mūsdienīgas metodes mācību darbā.

            Skolotājām bija iespēja apgūt dažādus digitālos rīkus, kurus iespējams pielietot mācību darbā, tādējādi padarot mācību procesu daudzveidīgāku un radošāku. Tika izstrādāti arī mācību materiāli, kurus ir iespējams izmantot praksē. Kursu vadītājs Michael Farell iepazīstināja ne tikai ar digitālajiem rīkiem un to pielietojumu, bet arī ar Īrijas kultūru un vēsturi. Bija iespēja arī piedalīties ekskursijā pa Dublinu un Īriju.

            Kursos iegūta jauna pieredze un idejas, kuras realizēt turpmākajā mācību darbā. Metodiskās jomas sanāksmēs iepazīstināsim kolēģus ar apgūto, kopīgi mācīsimies un praktizēsim, sasniedzot projektā izvirzīto mērķi.

Irēna Birgersone