2020.gada 30.oktobra rīkojums Nr.1-12/20/722

Par attālinātā mācību procesa organizēšanu

7.-12. klasēm laikā no 02. novembra līdz 13. novembrim.

  1. Skolotāji darbu var veikt skolā vai attālināti.
  2. Darbu turpināt saskaņā ar esošo stundu sarakstu. Tiešsaistes stundu laiku Zoom vai Classroom platformā plānot atbilstoši attiecīgās klases stundu sarakstam.
  3. Skolotājiem veikt ierakstus e – klases tiešsaistes stundu grafikā un skolēnu dienasgrāmatā vismaz 1 dienu pirms tiešsaistes atbilstoši stundu sarakstam, iekavās norādot tiešsaistes ilgumu minūtēs. Vienas mācību dienas tiešsaistes kopējais laiks 7.-8. klasei nepārsniedz 120 minūtes, 9.-12. klasei -180 minūtes.
  4. Skolotājiem sagatavot un nodod dienas dežurantei mācību materiālus, kas nepieciešami skolēniem, kuriem nav pieejami elektroniskie / interneta pakalpojumi.
  5. Ievērot norādījumus par attālināta mācību procesa organizēšanu Brocēnu vidusskolā (pielikums Nr. 1).
  6. Atbalsta personālam veikt darbu atbilstoši noteiktajam darba laikam, uzturēt komunikāciju ar skolēniem, vecākiem, pedagogiem un administrāciju.

Pamats: 1. Izglītības likuma 30. panta 1.daļa.

              2. 27.10.2020. MK noteikumi Nr.647 “Grozījumi MK 2020.09.06. noteikumā Nr.                       360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības              ierobežošanai” ” 1.6.punkts.

              3. Skolas vadības 29. oktobra sanāksmes lēmums.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Pandēmija ir portāls…

Mūsu dzīvē ir notikumi, kurus mēs varam paši radīt, vadīt un līdz ar to arī ietekmēt, bet ir tādi notikumi, kuri ietekmē mūsu dzīvi, bet tos neesam radījuši mēs. Jauns izaicinājums visai pasaulei ir ierobežojumi un aizliegumi, kurus ienesusi mūsu dzīvē pandēmija. Nelīdz protesti un ietiepšanās, jāievēro noteikumi. Kurp tas ved un cik tālu? Brocēnu vidusskolas 12 a klases skolēni dzīvā diskusijā Pasaules lielākās mācību stundas ietvaros, pārrunāja kāda viņu prāt ir pasaule ar ierobežojumiem, ko mēs katrs varam darīt, lai pandēmijas vilnis noplaktu pēc iespējas ātrāk. Vai pasaule atgriezīsies pie ierastās dzīves, vai arī viss ir neglābjami mainījies un kā – uz labo vai slikto pusi? Sociālās prezentēšanas prasmju stundā skolēni veidoja savu video par šiem aktuālajiem jautājumiem. Varat paskatīties, izlasīt un sajust kādas ir mūsu vecāko vidusskolēnu domas par šo. @PasaulesStunda; #PasaulesStunda

Skolotāja Digna Gūtmane

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Pandēmija ir portāls: Laiks jaunam sākumam?

Pandēmija ir atvērusi vārtus pasaulei  ar jaunām idejām, pārdomām un vērtību apzināšanu. Brocēnu vidusskolas 4.b klase Unesco Pasaules lielākā stundā dalījās pārdomās par laiku, kad mācības noritēja attālināti un  ko pārdzīvo šobrīd, kad atkal pasauli pārņēmis vīruss. Vientulība, sāpes, izmisums, bailes no nezināmā. Portāls- ko tas mainīs? Kāda būs pasaule pēc 10 gadiem? Skolēni zīmēja pasauli pēc pandēmijas. Krāšņa un tīra zeme, telefons ar 6 kamerām, mājsaimniecības roboti, gudri ārsti, skolēnu galds kā planšete, jauni kukaiņi un augi, mīlestība un laimīga ģimene. Tādu nākotni redz 4.b klase. Teatrāli skolēni izdzīvoja ceļojumu laikā un nonāca atpakaļ realitātē-klasē. Cik labi ir atkal būt kopā! #Pasauleslielākāmācībustunda skolotāja V.Ķezbere

														
Irēna Birgersone

”Pandēmija ir portāls: Laiks jaunam sākumam?”

Šogad Unesco Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā aicināja domāt par pasauli pēc pandēmijas. Skolēniem bija jāiedomājas, ka tā ir kā portāls, kā iespējamā pārceļošana no vienas pasaules jaunā pasaulē. Vispirms, iedziļinoties savās šī sarežģītā laika sajūtās, pārdomāt, ko no visa katrs vēlētos paņemt līdzi nākotnē. Brocēnu vidusskolas 8.b klases skolēni veidoja savu ceļasomu kolāžas – kādas emocijas, prasmes, materiālās vērtības, vides apstākļus un citas lietas ņemtu līdzi jaunajā pasaulē, kā tas sasaucas ar ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tika izteiktas pārdomas par to, ko vēlētos mainīt apkārtējā vidē, ko gaidītu no valdības, kā paši rīkotos nākotnē, par ko būtu jāpadomā.

Ģeogrāfijas skolotāja Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Karjeras nedēļa

														
Irēna Birgersone

Informācija par attālināto mācību procesu 7.-12.kl.

														
Irēna Birgersone

Brocēnu novada pedagogu konference 2020.gada 21.oktobrī

														
Marika Ulmane

Lai mazinātu infekcijas izplatību, no 17. oktobra līdz 6. novembrim LR Ministru Kabinets visā valstī noteicis šādas drošības prasības:

– Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās. Var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām.

No 17. oktobra:

Tāpat, lai mazinātu vīrusa izplatību un epidemiologiem būtu laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas svārstības, valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācīsies attālināti.

														
Irēna Birgersone