Pandēmija ir portāls…

Mūsu dzīvē ir notikumi, kurus mēs varam paši radīt, vadīt un līdz ar to arī ietekmēt, bet ir tādi notikumi, kuri ietekmē mūsu dzīvi, bet tos neesam radījuši mēs. Jauns izaicinājums visai pasaulei ir ierobežojumi un aizliegumi, kurus ienesusi mūsu dzīvē pandēmija. Nelīdz protesti un ietiepšanās, jāievēro noteikumi. Kurp tas ved un cik tālu? Brocēnu vidusskolas 12 a klases skolēni dzīvā diskusijā Pasaules lielākās mācību stundas ietvaros, pārrunāja kāda viņu prāt ir pasaule ar ierobežojumiem, ko mēs katrs varam darīt, lai pandēmijas vilnis noplaktu pēc iespējas ātrāk. Vai pasaule atgriezīsies pie ierastās dzīves, vai arī viss ir neglābjami mainījies un kā – uz labo vai slikto pusi? Sociālās prezentēšanas prasmju stundā skolēni veidoja savu video par šiem aktuālajiem jautājumiem. Varat paskatīties, izlasīt un sajust kādas ir mūsu vecāko vidusskolēnu domas par šo. @PasaulesStunda; #PasaulesStunda

Skolotāja Digna Gūtmane

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone