Lepojamies

9.oktobrī Druvā norisinājās florbola sacensības jaunietēm. Ar cīņas sparu līdz pēdējai spēlei Brocēnu vidusskolas komanda izcīnīja 1.vietu.
Komandā spēlēja Daniela Lasmane, Leandra Spriesle, Tīna Endija Strakse, Endija Prauliņa, Elisa Eihvalde, Erīna Līna Āboliņa, Annija Andersone , Līga Gūtmane.
Skolotāja Santa Markevica.
Paldies komandai par skolas goda aizstāvēšanu.

														
Irēna Birgersone

3D skolā

Tapuši pirmie darbiņi uz 3D printeriem. Lāpstiņa un smilšu kaste ir – tagad tikai vajag rakt 3D tehnoloģijās. Paldies Brocēnu novada pašvaldībai par atbalstu mūsdienu tehnoloģiju ieviešanā skolā.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Senioru dienā dodamies ciemos

Siltā 1.oktobra dienā Brocēnu vidusskolas skolēni devās uz Sociālās aprūpes centru „Atpūtas”. Bērni bija izvēlējušies un iemācījušies sirsnīgus dzejoļus, lai iepriecinātu vecos ļaudis Starptautiskajā senioru dienā. Nu jau par jauku tradīciju šajā dienā ir kļuvušas skolotājas Dignas Gūtmanes skanīgi dziedātās retro dziesmas un ģitāras spēle. Tās patiesi iepriecina. Ciemos nebraucām tukšām rokām.  Šogad īpašu velti centra iemītniekiem bija sagatavojusi 9.b klase un viņu audzinātāja Inese Lasmane. Katram tika gaumīgi noformēta konfekšu paciņa un uzmundrinošs vēlējums. Zinot, ka Ralfs dosies apciemot sirmgalvjus, viņa klasesbiedri (2.b klase), skolotājas Svetlanas Tarasovas rosināti, apsveikumam uzzīmēja zīmējumus. Un tad vēl lielais kliņģeris no visa skolas kolektīva!

Liels paldies dzejoļu deklamētājiem Katei Sestulei, Ralfam Mazrimam, Luīzei Līnai Jekavickai un Jasmīnai Davidānei. Paldies viņu vecākiem un skolotājiem par atbalstu. Sk.A.Zepa

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

2.oktobrī Druvas sporta namā norisinājās florbola sacensības. Kopā piedalījās piecas komandas un visas spēku ziņā ļoti līdzvērtīgas. Mūsu Brocēnu vidusskolas komanda izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja Markuss Mehaņikovs, Ādams Maks, Edijs Dombrovskis, Jānis Sproģis, Gustavs Ķezberis, Mareks Lapsenbergs, Andris Šteins un vārtsargs Matīss Arājs. Paldies komandai. Skolotāja Santa Markevica

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Un kurš teicis, ka Skolotāju dienu nevar svinēt šādi?

														
Irēna Birgersone

Projekts EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks)

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Saldus rajona attīstības biedrības projektu „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrību “Laukiem un Jūrai” Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas partnerību, biedrību “Darīsim paši” un ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. Projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību.

Es, Vita Banzena, tiku uzaicināta būt par vadītāju Saldus – Brocēnu apvienībai.

2020. gada 26. septembrī jau 7. reizi sestdienā 50 talantīgākie jaunieši ar projekta “EZIS” atbalstu Brocēnu vidusskolā ar interesi mācījās ķīmiju, eksperimentēja, spridzināja, pētīja dažādu jonu krāsas. Sevišķi aizraujošas bija nodarbības “No atomiem līdz zvaigznēm”, “Zvaigžņu spektri”, “Atomu jonizācija un liesmas krāsa”. Jaunieši bija no Saldus, Brocēnu, Skrundas, Kuldīgas, Alsungas, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, Dobeles, Tērvetes un Auces novadu vidusskolām. Jaunieši aizrautīgi strādāja no 10.00-16.00. No Brocēnu vidusskolas nodarbībās piedalījās 9. klases skolēni Aleksandrs Fadeičevs, Arvis Miezis, Demija Burlakova, Roberta Laurinoviča, Marta Rancāne un 11. klases Diāna Lasmane un Mareks Lazda.

Brocēnu vidusskolas ķīmijas skolotāja Vita Banzena

														
Irēna Birgersone