Lai mazinātu infekcijas izplatību, no 17. oktobra līdz 6. novembrim LR Ministru Kabinets visā valstī noteicis šādas drošības prasības:

– Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās. Var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām.

No 17. oktobra:

Tāpat, lai mazinātu vīrusa izplatību un epidemiologiem būtu laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas svārstības, valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācīsies attālināti.

														
Irēna Birgersone