Un kurš teicis, ka Skolotāju dienu nevar svinēt šādi?

														
Irēna Birgersone

Projekts EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks)

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Saldus rajona attīstības biedrības projektu „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrību “Laukiem un Jūrai” Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas partnerību, biedrību “Darīsim paši” un ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. Projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību.

Es, Vita Banzena, tiku uzaicināta būt par vadītāju Saldus – Brocēnu apvienībai.

2020. gada 26. septembrī jau 7. reizi sestdienā 50 talantīgākie jaunieši ar projekta “EZIS” atbalstu Brocēnu vidusskolā ar interesi mācījās ķīmiju, eksperimentēja, spridzināja, pētīja dažādu jonu krāsas. Sevišķi aizraujošas bija nodarbības “No atomiem līdz zvaigznēm”, “Zvaigžņu spektri”, “Atomu jonizācija un liesmas krāsa”. Jaunieši bija no Saldus, Brocēnu, Skrundas, Kuldīgas, Alsungas, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, Dobeles, Tērvetes un Auces novadu vidusskolām. Jaunieši aizrautīgi strādāja no 10.00-16.00. No Brocēnu vidusskolas nodarbībās piedalījās 9. klases skolēni Aleksandrs Fadeičevs, Arvis Miezis, Demija Burlakova, Roberta Laurinoviča, Marta Rancāne un 11. klases Diāna Lasmane un Mareks Lazda.

Brocēnu vidusskolas ķīmijas skolotāja Vita Banzena

														
Irēna Birgersone