Brocēnu vidusskola mīlestības dienā pārsteidz paši sevi!„Izklausies Redzēts” 2020.

Šogad mūsu skolā jau trešo gadu norisinājās pasākums „Izklausies Redzēts”, tas šogad notika 14.februārī Valentīndienā. Šogad mēs iekāpām laika mašīnā laikā no 1970. līdz pat 2019. gadam, katrai klasei bija iespēja izlozēt trīs gadus, no kuriem drīkstēja brīvi improvizēt un atdarināt pašus spilgtākos mūzikas hitus. Pirms pasākuma bija ļoti liels satraukums, jo mūsu skolas aktu zāle bija pilna ar skatītājiem, skatītāju rindās bija prieks redzēt vecākus, brāļus, māsas un mūsu skolas absolventus, visiem sēdvietas pat nepietika. Pasākumu vadīšanu un scenārija veidošanu šogad uzņēmās mūsu skolas 10.a klases skolniece Leandra Spriesle un Brocēnu novada jauniešu centra „Kopā” jaunatnes lietu speciālists Ēvalds Kārkliņš, kuri lieliski iejutās Rēzijas un Marta Kristiāna Kalniņa lomās, pasākumu atklājot ar dziesmu „Zilais putniņš”. Dziesma un pasākuma laikā uz skatuves uzlidoja arī Zilais putniņš! Vakara gaitā pavisam kopā bija sagatavoti 15 priekšnesumi.  Kā jau ierasts mēs, skolēni, ļoti priecājamies par vecāku un skolotāju priekšnesumiem. Jāuzslavē visas klases, kuras iepriekš bija krietni pastrādājušas, padomājot gan par tērpiem, gan kustībām, gan arī par šova elementiem. Šis pasākums nav iedomājams bez žūrijas, šogad mūs komentēja un stingri vērtēja Druvas vidusskolas teātra improvizatori Rēzija Terēze Dubulta un Gvido Mēteris, kā arī Rīgas teātra apvienības “Ārprāc” improvizators – Jānis Klucis. Visas klases bija ļoti labi sagatavojušās, arī žūrija izteica labus vārdus katrai klasei.

5.-8.klašu kategorijā 1.vietu ieguva 7.a klase(1976.-1979.),2.vietu ieguva 8.b klase(1982.-1982.), bet 3.vietas ieguvēji bija 6.a klase (2006.-2009.)

9.-12.klašu kategorijā 1.vietu ieguva 9.a klase (1991.-1994.),2.vietu ieguva 10.a klase (2003.-2006.), bet 3.vietas ieguvēji bija 9.b klase (2000.-2003.)

Katram skatītājam bija iespēja nobalsot par savu favorītu, un Skatītāju Simpātijas balvu ieguva 9.a klase ar dziesmu„ BlackorWhite”,viņi galvenajā balvā ieguva gardu Valentīndienas torti.Vecāku padome (1973.-1976.) mūs patīkami pārsteidza ar dziesmu „Rudacīte’’,viņi ne tikai precīzi atdarināja šo dziesmu, bet izpildīja dziesmu “dzīvajā”. Arī mūsu skolas skolotāji prot mūs pārsteigt un iedrošināt, šogad skolotāji atdarināja (1994.-1997.) grupas Rednex dziesmu „ Cotton Eye Joe”.Prieks par šādiem svētkiem, tie mudina katru piedalīties un sajust gandarījumu par kopīgi paveikto. Šādi svētki mums ir ļoti vajadzīgi, tie mūs saliedē un ļauj sajusties būt īpašam. Paldies visiem šī pasākuma organizatoriem, īpaši skolotājai Ditai, skolēnu pašpārvaldei, klases audzinātājām,pasākuma vadītājiem, žūrijai,apskaņotājiem, fotogrāfei, filmētājai,vecākiem, skatītājiem un katram skolēnam, kurš uzdrīkstējās pamēģināt!

6.a klases skolnieces Ērika Milta un Egija Petrova

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam ar augstajiem sasniegumiem stapnovadu ķīmijas (9.-12.kl.) olimpiādē:

1.vieta – Rūta Alma Vicinska (9.a); Mareks Lazda (10.a)

2.vieta – Sanija Burlakova (9.a); Diāna Lasmane (10.a)

3.vieta – Līza Elizabete Jakušenkova (9.b); Daniela Lasmane (10.a)

Atzinība– Ksenija Sanduļaka (9.b); Amanda Siliņa Lauva (9.b); Mareks Lapsenbergs (10.a)

Paldies skolotājai Vitai Banzenai

														
Irēna Birgersone

Mācību vizīte Rīgas tehniskajā universitātē

Vai zini, kā rodas skaņa un kā to var ierakstīt? Kā izgatavot dronu un vadīt to? Tehnoloģijas gada ietvaros 20. februārī 7.– 10. klašu skolēni devās mācību vizītē uz Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti. Elektroakustikas laboratorijā bija iespēja noskaidrot visu par skaņu, radīt skaņu un redzēt tās viļņus savām acīm. Nodarbības laikā viesojās skaņas izolācijas telpā, iepazīstot fizikas likumus. Otrajā nodarbībā skolēni iepazina dronu izgatavošanas, lietošanas un izmantošanas iespējas. Praktiski vēroja drona pārvietošanos apkārtējā vidē, izmantojot virtuālās realitātes brilles. Pēc nodarbībām, RTU pašpārvaldes studenta pavadībā, skolēni devās ekskursijā, iepazinās ar studiju un pētniecības vidi RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kas jau vairākus gadus tiek mērķtiecīgi veidota par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru. Pasākums skolēniem sniedza motivāciju domāt par nākotnes profesiju un padziļināti apgūt nepieciešamos mācību priekšmetus. S.Tarasova, I.Lasmane

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

														
Irēna Birgersone