Mācību vizīte Rīgas tehniskajā universitātē

Vai zini, kā rodas skaņa un kā to var ierakstīt? Kā izgatavot dronu un vadīt to? Tehnoloģijas gada ietvaros 20. februārī 7.– 10. klašu skolēni devās mācību vizītē uz Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti. Elektroakustikas laboratorijā bija iespēja noskaidrot visu par skaņu, radīt skaņu un redzēt tās viļņus savām acīm. Nodarbības laikā viesojās skaņas izolācijas telpā, iepazīstot fizikas likumus. Otrajā nodarbībā skolēni iepazina dronu izgatavošanas, lietošanas un izmantošanas iespējas. Praktiski vēroja drona pārvietošanos apkārtējā vidē, izmantojot virtuālās realitātes brilles. Pēc nodarbībām, RTU pašpārvaldes studenta pavadībā, skolēni devās ekskursijā, iepazinās ar studiju un pētniecības vidi RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kas jau vairākus gadus tiek mērķtiecīgi veidota par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru. Pasākums skolēniem sniedza motivāciju domāt par nākotnes profesiju un padziļināti apgūt nepieciešamos mācību priekšmetus. S.Tarasova, I.Lasmane

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

Irēna Birgersone