„Kurzemes Democentra” apmeklējums

28. janvārī 2.a., 2.b un 3.b klase apmeklēja Zinātnes un tehnoloģiju muzeju  „Kurzemes Democentrs”  Ventspilī. Skolēni ar interesi iepazina tehnoloģiju iespējas dažādu uzdevumu veikšanā.  Matemātiskie aprēķini auto izplūdes gāzu piesārņojuma noteikšanā sagādāja grūtības, tomēr sapratām, ka katrs esam atbildīgi par globālajām pārmaiņām pasaulē.   Vai tiešām tik smags var būt gaisa piesārņojums? Kurš koks saražo visvairāk skābekļa? Kā izpildīt uzdevumu ar neparastām brillēm? Kā sekot līdzi klimata pārmaiņām? Atbildes varējām uzzināt nevis no grāmatām, bet izmantojot tehnoloģijas. Neviltots prieks bija par pašu radīto avīzīti. Tas bija tik vienkārši un ātri! Cik labi būtu šādu iespēju izmantot skolā latviešu valodas stundā! Izmēģinājuši muzeja tehnobrīnumus, bērni radīja savu vēja ģeneratoru un sacentās, kurš saražotu vairāk enerģijas. Pirms doties mājup, izmantojām iespēju iepazīt  Ventspils bibliotēku, tās arhitektūras savdabību.

V.Ķezbere

														
Irēna Birgersone