Mācāmies padarīt stundas interesantākas

Sadarbības grupā sākumskolas posmā, ar Erasmus + projektā iegūtām zināšanām , dalījās kolēģes Evita Sergejeva un Dace Viļumsone. Sniedzām nelielu ieskatu par interneta vietnēm, kuras izmantojot  mācību procesā,  skolēni varēs  izmantot mūsdienu tehnoloģijas. Tas padarīs mācību procesu aizraujošu un interesantu. 

Projekts Nr.2019-1-LV01-KA101-062071 tiek  īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora finansējuma ietvaros.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam Reini Leju (4.b kl.) ar iegūto 3.vietu starpnovadu 4.klases latviešu valodas olimpiādē. Paldies skolotājai Vinetai Pekai.

														
Irēna Birgersone