Patiess prieks un lepnums par mūsu skolas 10. klases skolnieka Mareka Lazdas panākumiem, kurš ar savu darbu un interesi par ķīmiju ir ne tikai ieguvis pārliecinošu 1. vietu starpnovadu ķīmijas olimpiādē un uzaicināts piedalīties 3 dienas Valsts ķīmijas olimpiādē, bet arī nopelnījis iespēju piedalīties AS “Grindeks” projekts ” Profesiju dienas skolēniem”. Tur nevar nokļūt jebkurš. Ir jāraksta motivācijas vēstule un jāiztur sīva konkurence konkursā.  Mareks to paveica un kā pats teica: ”Biju tur vienīgais no parastas vidusskolas, pārējie no ģimnāzijām. 19. februārī man bija lieliska iespēja apskatīt AS “Grindeks” uzņēmumu kopā ar citiem Rīgas ģimnāziju skolēniem.

Profesiju dienā var iepazīt kādu no AS “Grindeks” darbinieku ikdienu, uzdot sev interesējošos jautājumus un veikt eksperimentus. Es izvēlējos Vides kontroles laboratorijas ķīmiķa- analītiķa profesiju, jo tā mani visvairāk ieinteresēja. “Profesiju diena” sākās ar skolēnu un darbinieku iepazīšanos, tika pārrunāta katra skolēna motivācijas vēstule. Tad notika eksperimentālā daļa, kurā man vajadzēja noteikt no 2 izfiltrētiem un 2 neizfiltrētiem ūdens paraugiem PH līmeni, ūdens cietību, un dzelzs saturu. Pēc noteikšanas tika secināts, ka AS “Grindeks” ūdens filtri darbojas bez problēmām. Tad bija ekskursija pa AS “Grindeks” gan gāzes, gan šķidruma hromatogrāfijas laboratorijām, kuras pārbauda zāļu saturu. Visbeidzot, varēja apskatīt rūpnieciskās iekārtas “Mildronāta” gatavošanā. Es iesaku apmeklēt AS “Grindeks” kā arī citus farmaceitiskos uzņēmumus tiem, kuriem padziļināti interesē bioloģija vai ķīmija” saka Mareks.

Skolotāja Vita Banzena

														
Irēna Birgersone

Dzimtās valodas dienas konkurss

Ik gadu 21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību. Arī Brocēnu novadā nu jau 3. gadu notika Dzimtās valodas dienas konkurss 7., 8. klašu skolēniem. Šī konkursa mērķis ir veicināt skolēnos atbildību par savu dzimto valodu, kopt valodas un runas kultūru un rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru. Tāpēc 25. februārī sešas komandas minēja rēbusu, atpazina valodas un rakstniekus jaunības dienu fotogrāfijās, noteica alfabētus, minēja svešvārdu nozīmes, reklamēja senus priekšmetus un radoši pārbaudīja savas un komandas biedru zināšanas. Uzvaras laurus plūca Blīdenes pamatskolas komanda, 2.vietā 8.b klases komanda, 3.vietā 8.a klases komanda. Paldies visiem, kas piedalījās! Skolotājas Ļena un Mairita

														
Irēna Birgersone

SWEDBANK stunda

25.februārī 11.a klases skolēniem ekonomikas stunda bija citādāka,jo to vadīja SWEDBANKAS speciāliste. Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās,  ekonomikas stundas laikā 11.a klases skolēni apguva tematu par aizņēmumu veidiem un izzināja kreditēšanas procesa principus. Skolēni noskaidroja,kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Stundas otrajā daļā skolēni iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu. Pašiem bija jāveic aprēķini un jāizvērtē situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu. Klases audzinātāja Ļena Zvaigzne.

														
Irēna Birgersone