Improvizācija ienāk Brocēnu vidusskolā

Improvizācija ienāk Brocēnu vidusskolā 9. februārī projekta ”Kas meklē, tas atrod!” ietvaros uz Brocēnu vidusskolu tika uzaicināta Ieva Garjāne. Viņa jauniešiem pastāstīja par savu nodarbošanos. Tad Ievas vadībā darbojāmies paši. Ar improvizācijas metodēm tika veicināta komunikācija starp klasesbiedriem, ar asociatīvo kāršu spēlēm iepazinām viens otru daudz labāk, uzzinājām par sevi kaut ko jaunu. Svarīgākais, manuprāt, bija tas, ka aktivitātes lika gan sev, gan citiem justies īpašiem un saprast, ka mums visiem nav jābūt vienādiem. Nodarbības bija ļoti noderīgas, taču pārāk īsas.  Kopā nolēmām, ka labprāt atkārtotu tikšanos ar Ievu Garjāni.

Projekta dalībniece Evelīna Grinkeviča 7.a

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

														
Irēna Birgersone

Nodarbība “Sprīdīša ceļojums Eiropā-angļu valodā”

Sākot no 2019./2020.mācību gada, sākumskolas skolēniem tiek piedāvātas papildus nodarbības angļu, franču un krievu valodās. Nodarbībās skolēni iegūst zināšanas, kuras nepieciešamas plānojot ceļojumu un ceļojot. Izzina dažādu valstu kultūru, populārus arhitektūras objektus, tautības un karogus. Veic praktiskus uzdevumus, veido dialogus un, spēlējot “lomu spēles”, iepērkas veikalos, pasūta ēdienus no ēdienkartes, pērk biļetes un virtuāli kārto čemodānus ceļojumam. Sadarbojoties un runājot angļu valodā, iejūtas tūrista lomā un apgūst nepieciešamās pieklājības frāzes, papildina vārdu krājumu, lai spētu pajautāt un atbildēt dažādās situācijās ārvalstīs. 

I.Lasmane

Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros.

														
Irēna Birgersone