Pieredzes apmaiņas seminārs

Brocēnu vidusskolā 5.02. notika mācību satura aprobācijas pieredzes apmaiņas seminārs sociālajā un pilsoniskā jomā. Mūsu pieredzi, vērojot mācību stundas un iepazīstot pilsoniskās līdzdalības aktivitātes mācību un audzināšanas procesā, iepazina kolēģi no Kurzemes, Zemgales un Vidzemes. Paldies par stundām skolotājām Daigai Lapčinskai, Evai Rabovičai, Vinetai Pekai, Vivitai Ķezberei un Laurai Miķelsonei. Prieks par labajiem vārdiem un darba novērtējumu.

														
Irēna Birgersone