Balle

														
Irēna Birgersone

Skolas avīze

														
Irēna Birgersone

Lepojamies ar savējiem!

Apsveicam ar iegūto 2.vietu valsts ģeogrāfijas olimpiādē 2. kārtā:
12.b klases skolnieci Daci Preisu.
Lepojamies
par iegūtajām godalgotajām vietām starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē:

  1. vieta Unai Līcei – 9.a klase,
  2. vieta Elīzai Miltai – 9. a klase.
  3. vieta Sanijai Burlakovai 7.a klase – izvirzīta uz Kurzemes reģ.olimpiādi

Atzinība – Līzai Elizabetei Jakušenkovai – 7.b klase
Atzinība – Amandai Siliņai -Lauvai – 7.b klase
Skolotāja Daiga Barančane

Priecājamies par iegūto 1.vietu volejbola sacensībās Saldū:

Akselam Ozolam – 6.b kl.,
Nilam Mednim– 7.a kl.,
Mārtiņam Šulcam– 8.a kl.,
Ādamam Makam– 8.a kl.,
Dainim Pikalovam 8.a kl.,
Kristam Janševskim– 8.b kl.,
Augustam Melderim 9.a kl.,
Mārcim Glūzdam – 9.a kl.,
Atim Salminam -9.a kl.,
Matīsam Arājam– 9.a kl.

Skolotājs Niks Ozols

 

														
Irēna Birgersone

Labākā CSDD satiksmes drošības skola 2017

Brocēnu vidusskola konkursā “Labākā CSDD satiksmes drošības skola 2017” ieguvusi laureāta titulu, pirmo reizi pēc 5 gadu cītīga darba iekļūstot 20 labāko skolu vidū (no 221 skolas Latvijā)! Paldies aktīvajiem skolēniem, sk.Anetei Miltai par skolēnu mācīšanu un iesaistīšanu CSDD konkursos, medmāsai Lienītei Jekavickai par pirmās palīdzības sniegšanas mācīšanu un īpaši sākumskolas skolotājām, kas palīdz organizēt skolēnus!
Konkursā tiek vērtēti gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji, piedaloties CSDD organizētajos konkursos “Jauno satiksmes dalībnieku forums” (3.-5.kl.) un “Gribu būt mobils!” (6.-8.kl.). Šo konkursu mērķis ir izglītot skolēnus ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā, kā arī audzināt saprātīgus, apzinīgus ceļu satiksmes dalībniekus – jaunos velovadītājus un mopēda vadītājus, mazināt bērnu traumatismu uz ceļiem.
Tūlīt aprīlī sāksies šā gada sacensības “Jauno satiksmes dalībnieku forums”. Aicinām 3.-5.klašu skolēnus būt atsaucīgiem un piedalīties aizraujošās sacensībās, kurās vienā no etapiem iespējams nokārtot velovadītāja eksāmenu un iegūt tiesības!

														
Irēna Birgersone