Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
23.04.pirmdiena Vecāku nedēļa
Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
24.04.otrdiena Kompetenču projekta vidusskolas grupas sanāksme.
Atklātās stundas 1.-12.klasēm.
Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.).
Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.).
Projektu vadības sanāksme 15.30.
„Es mācu mammu un tēti”1.-4.klasēm 18.00-19.00.
Vecāku kopsapulce „Kā veiksmīgāk veidot sadarbību starp vecākiem un skolotājiem”, Elīna Boguša19.00(aktu zāle).
25.04.trešdiena Kuratores S. Zvejas tikšanās ar projekta vadību 13.00(bibl.).
Kuratores S. Zvejas tikšanās ar projekta skolotājiem 14.00(bibl.) .
27.04.piektdiena Erudītkonkurss „Domu Pūce”, lekcija Zane Daudziņa „Publiskā runa”, 10.-12.klašu skolēniem, vecākiem, pašvaldību darbiniekiem, skolotājiem 15.00 (aktu zāle)

 

														
Irēna Birgersone

Vecāku nedēļa 23.-27.aprīlis

														
Irēna Birgersone