Mūsu panākumi skatuves runas konkursā

2018.gada 5. martā Brocēnu kultūras un izglītības centrā notika Brocēnu novada skatuves runas konkurss, šogad Brocēnu vidusskolu pārstāvēja 13 skolēni.Konkursa rezultātā tika iegūtas pakāpes:
Augstākā  pakāpe-Samantai Turkai- 10. a, skolotāja Mairita Neilande
1.pakāpe– Arnoldam Makam-3.b, skolotāja Svetlana Tarasova
Evelīnai GrinkevičaI -5.a, skolotāja Mairitai Neilande
Rebekai Zakevicai- 6.b, skolotāja Guna Raita
Sanijai Burlakovai- 7.a, skolotāja Marika Ulmane
Sonorai Sergejevai- 8.c, skolotāja Inta Muižarāja
Alvīnei Paštorei- 12.b, skolotāja Mairita Neilande
2.pakāpe Endijai Jokubauskai- 1.c, skolotāja Viviāna Grīnberga
Rinaldam Lazdam- 3.a, skolotāja Daiga Staško
Undīnei Priedei- 3.a, skolotāja Daiga Staško
Samantai Taulīnai- 5.b, skolotāja Ļena Zvaigzne
Demijai Burlakovai- 6.b, skolotāja Guna Raita
Arnitai Norkusai- 10.a, skolotāja Mairita Neilande
Iespēju piedalīties Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā ieguva: Samantai Turkai, Arnolds Maks, Rebeka Zakevica, Sonora Sergejeva.

2018.gada 27. martā Liepājas bērnu jauniešu centrā „Valduguns” notika Kurzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkurss. Konkursā piedalījās 47 skolēni no Kurzemes. Konkursu vērtēja profesionāla žūrija: režisores un pedagoģes Anna Jansone, Dace Liepeniece, VISC vecākā referente režisore Dace Jurka. Konkursa noslēgumā žūrija uzslavēja drosmīgos runātājus, skolotājus, vecākus, katrs skolēns saņēma diplomu, kāruma sieriņu, pildspalvu un žūrijas īpašo ieteikumu austiņā. Konkursa kopvērtējumā:
1.pakāpe –Arnoldam Makam-3.b, skolotāja Svetlana Tarasova
Rebekai Zakevicai- 6.b, skolotāja Guna Raita
Samanta Turka-10.a, skolotāja Mairita Neilande
2.pakāpe– Sonorai Sergejevai- 8.c,skolotāja Inta Muižarāja
Liels paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un uzņēmību, mācot un iedrošinot savus bērnus runāt dzeju, prozu lielas auditorijas priekšā, īpašs paldies, Arnolda mammītei Kristīnei Makai, kura abus konkursus bija kopā ar mums!

Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā: Dita Dubulta

 

														
Irēna Birgersone

Skolotāji gūst pieredzi un idejas Kuldīgas novadā

Pavasaris dod spēku un enerģiju, tāpēc 21. martā Brocēnu novada skolotāji devās pieredzes braucienā uz Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolu un Pelču speciālo internātpamatskolu- attīstības centru. Radošuma, mākslas un zinību pilna ir Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola. Tā aizrauj skolēnus, vecākus un pedagogus ar aizraujošām ārpusstundu nodarbībām-keramiku, robotiku, animāciju veidošanu un citiem mākslas izpausmes veidiem. Skolēni un skolotāji kopīgi veidot jaunus produktus un pilnveido mācību vidi ar saviem mākslas darbiem. Mūsu skolās arvien vairāk tiek iesaistīti dažādi mācību spēki, tai skaitā individuālais pedagogs, kurš palīdz skolēniem ar dažādām mācību grūtībām. Lai ikviens skolotājs spētu palīdzēt skolēniem, devāmies uz Pelču speciālo internātpamatskolu-attīstības centru gūt zināšanas un pieredzi. Skola ir ļoti aktīva dažādos Latvijas un ārvalstu projektos. Vides labiekārtošanā un uzturēšanā ļoti iesaistās paši skolēni, kas veicina atbildību un saudzējošu attieksmi pret to, ko pats esi veidojis. Amerikāņu rakstnieks Bendžamins Franklins ir teicis: “Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos.” Gūt zināšanas un pieredzi ir nepieciešams katram no mums. Lai ikvienu iedvesmo pavasaris uzsākt ko jaunu un pilnveidot savas zināšanas un prasmes!

skolotāja Viviāna Grīnberga

 

														
Vivita Ķezbere

Kurmītis Kvēps un Skudrupūznis

20.martā Brocēnu novada skolēniem ES struktūrfonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekta” ietvaros bija Latvijas Dabas muzeja nodarbības. Kas notiek kurmīša Kvēpa valstībā? Kādi ir viņa paradumi un draugi? To izpētīt varēja 1-3.klašu skolēni. Veicot praktiskus uzdevumus ar magnētiskajām kartiņām, skolēni pārbaudīja savas zināšanas par augiem un dzīvniekiem pļavā. Savukārt 4.-5.klašu skolēniem ļāva iepazīt skudru darbīgo ikdienu.

														
Vivita Ķezbere

ZPD laureāti

Sveicam 9. Kurzemes reģiona ZPD laureātus:

  • Daci  Preisu, Žani Grundmani – 1. pakāpe
  • Danu Gakuti – 2. pakāpe
  • Mārtiņu Grundmani – 3. pakāpe
  • Elīnu Druvaskalni – Atzinība

Skolotājas D. Barančani, M. Skrastiņu, A. Miltu, I. Muižarāju

														
Irēna Birgersone

Nedēļa

														
Irēna Birgersone

 

														
Irēna Birgersone

Ceļojums iespēju pasaulē

 

														
Irēna Birgersone

ANO modelēšanas spēle

23.martā, Rīgā, Zviedrijas vēstniecībā notika ANO modelēšanas spēle par tēmu „Strong youth – peaceful tomorrrow”. Spēlē piedalījās pašpārvaldes konsultante Dita Dubulta un četri skolēni no 10.a klases – Zita Dženifera Ziediņa, Diāna Kerimova, Inita Žukauska un Viesturs Arājs. Dienas sākumā noklausījāmies Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas Starptautisko organizāciju nodaļas pirmā sekretāra Pētera Podvinska runu par ANO mērķiem, darbu un sistēmu, lai saprastu ko nozīmē ANO un kā tas var palīdzēt pasaulei. Turpinājumā klausījāmies Latvijas Universitātes prorektores Inas Druvietes lekciju par pirmiedzīvotāju valodām, valodu daudzveidību un aizsardzību. Varējām uzzināt jaunu informāciju par valodu rašanos, izmiršanu un jaunu valodu veidošanu. Šķiet, ka vairumam likās interesanta tēma par sieviešu un bērnu tiesībām, kuru pasniedza Centra MARTA jaunatnes programmu vadītāja Madara Mazjāne – Kokina. Bija interesanti klausīties šajā stāstījumā, jo uzzinājām daudz ko jaunu un pārsteidzošu, par ko pat iepriekš neviens nebūtu aizdomājies, to noteikti vēlējāmies dzirdēt vairāk.Dienas gaitā klausījāmies Vidzemes Augstskolas docenti Solvitu Denisu Liepnieci un Jāni Buholcu, viņi mums pastāstīja par mediju drošību un medijpratību, svarīgi pārdomāt pirms kaut ko ievietojam sociālajos tīklos vai interneta portālos.Laiks skrēja vēja spārniem, dienas nobeigumā iepazināmies ar Debašu līderu skolas „Quo Tu domā ?” projektu vadītāju Sintiju Tarasovu, kura mums pastāstīja par publiskās uzstāšanās padomiem, kuri noderēs modelēšanas spēlē Tallinā, Igaunijā aprīļa beigās. Tā kā pati simulācijas spēle notiks angļu valodā, tāpēc arī padomi par pašu spēli bija angļu valodā  no lektores Ludmilas Moisejenkovas.Diena bija bagātīga, pilna ar jaunām zināšanām un vērtīgiem padomiem. Bija svarīgi saprast, ka nav nekas neiespējams, tik jāsāk darīt, jāuzdrīkstas un jāpiedalās! Un mēs to noteikti izdarīsim. Uz tikšanos  Igaunijā !

Informāciju sagatavoja: Inita Žukauska 10.a klase

 

														
Irēna Birgersone

E. Virzas 135. jubilejai veltītais literāro un pētniecisko darbu konkurss

Š.g. 16.martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā norisinājās E. Virzas 135. jubilejai veltītais literāro un pētniecisko darbu, pārspriedumu konkursa noslēgums. Šajā pasākumā tika uzaicināta 12.a klases skolniece Kristiāna Zariņa un 12.b klases skolniece Alvīne Paštore,jo abas meitenes ieguva augstāko pakāpi savā darba kategorijā savukārt Emīlija Kramēna, Elīza Jekuma un Jeļena Sušinska saņēma ”Pro Patria- IV” grāmatu, kur iekļauti 2017.gada konkursa darbi. Ir vērts pieminēt, ka Brocēnu vidusskolas audzēkņu darbi ir apskatāmi vairākās ”Pro Patria” grāmatās. Tajās tiks apkopoti arī šī gada darbi un grāmata tiks izdota 2019.gadā! Pasākuma laikā iepazināmies ar rakstnieka mazmeitu Annu Žīguri un mazmazmeitu Diānu Janci. Meitenes arī izmantoja izdevību apskatīt Vijas Spekkes gleznu izstādi “Bēgļi-gūstekņi” un iedvesmoties no jaunās autores Lāsmas Gaitnieces pieredzes stāsta par savu ceļu literatūrā … 

														
Alvīne Pastore

1.vieta volejbola censībās

23.martā Saldus Sporta kompleksā norisinājās volejbolā sacensības 8.-9. kl., grupas zēniem, kur mūsējie sīvā un azartiskā cīņā izcīnīja 1. vietu! 

Komandā spēlēja: Nils Mednis, Aksels Ozols, Augusts Melderis, Ādams Maks, Matīss Arājs, Mārtiņš Šulcs, Krists Janševskis, Atis Salmins, Mārcis Glūzda!
Paldies komandai par skolas goda aizstāvēšanu! 
Skolotājs: Niks Ozols

														
Irēna Birgersone