Lepojamies ar savējiem!

Apsveicam ar iegūto 2.vietu valsts ģeogrāfijas olimpiādē 2. kārtā:
12.b klases skolnieci Daci Preisu.
Lepojamies
par iegūtajām godalgotajām vietām starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē:

  1. vieta Unai Līcei – 9.a klase,
  2. vieta Elīzai Miltai – 9. a klase.
  3. vieta Sanijai Burlakovai 7.a klase – izvirzīta uz Kurzemes reģ.olimpiādi

Atzinība – Līzai Elizabetei Jakušenkovai – 7.b klase
Atzinība – Amandai Siliņai -Lauvai – 7.b klase
Skolotāja Daiga Barančane

Priecājamies par iegūto 1.vietu volejbola sacensībās Saldū:

Akselam Ozolam – 6.b kl.,
Nilam Mednim– 7.a kl.,
Mārtiņam Šulcam– 8.a kl.,
Ādamam Makam– 8.a kl.,
Dainim Pikalovam 8.a kl.,
Kristam Janševskim– 8.b kl.,
Augustam Melderim 9.a kl.,
Mārcim Glūzdam – 9.a kl.,
Atim Salminam -9.a kl.,
Matīsam Arājam– 9.a kl.

Skolotājs Niks Ozols

 

Irēna Birgersone