Apsveicam:

7.b klases skolnieci Sofiju Estellu Dongu ar iegūto 3.vietu un 7.a klases skolnieci Paulu Alisi Pūci ar iegūto Atzinību starpnovadu angļu valodas olimpiādē 5.-7. klašu grupā. Paldies skolotājai N.Ivanovai.

 9.a klases skolnieci Viktoriju Visocku ar iegūto 1.vietu un 8.a klases skolnieku Anrianu Fedotovu ar iegūto 3. vietu starpnovadu krievu valodas olimpiādē 8.-9. klašu grupā. Paldies skolotājām O.Visockai un N.Žameidai

														
Irēna Birgersone