Nedēļas plāns

Pirmdiena 9.aprīlis 8.40 Vadības sanāksme
15.30 pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme  112.kab.
Otrdiena
10.aprīlis
8.00-16.00 Kompetenču projekta skolotāju seminārs Liepājā.
8.30 Komunikāciju līnija 5.-12.klasēm – nenotiek
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm
13.10 Izrāde R. Blaumanis “Nezāle”, režisors, aktieris Ē. Vilsons 8.-12.klasēm, (ieeja 1,-)
Trešdiena
11.aprīlis
8.00 klašu audzinātāju sanāksme
10.00 Brocēnu novada pētniecisko darbu noslēguma pasākums  sākumskolai un pamatskolai kultūras centrā
Ceturtdiena  12.aprīlis  10.00 ciemojas Jelgavas novada skolas
Starpnovadu krievu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm
Kompetenču projekta vidusskolas grupas sanāksme
Vecāku Padome
Piektdiena
13.aprīlis
 13.10 kompetenču projekta sākumskolas grupas skolotāju sanāksme
Balle “Ak pavasar, ak pavasar!”8.-12.klašu skolēniem

 

														
Irēna Birgersone