3.a un 3.b klases viesojas Jaunpilī

Kā dzīvojuši senie latvieši? Ar ko nodarbojušies? Atbildes uz šiem jautājumiem 3.a un 3.b klases skolēni uzzināja ekskursijas laikā viesojoties Jaunpils viduslaiku pilī. Amatu mājā iepazinās ar aušanas tehniku, steļļu daudzveidību, vilnas dzijas krāsošanu ar krāsām, iegūtām no augiem. Priecājās par meistaru darbiem- austām segām, tautastērpu audumiem, rakstainiem cimdiem, rotaslietām. Praktiskajā nodarbībā bērni iemācījās noaust rokassprādzi no vilnas dzijas. Pastariņa muzejā skolēni iepazinās ar rakstnieka E. Birznieka –Upīša dzīvi. Apskatīja seno Ziemeļkurzemes lauku sētu, izspēlēja senās rotaļas. Katram bija iespēja veidot rudzu miltu kukulīti un cept to īstā krāsni, kura bija kurināta ar malku. No lauku krējuma bērni sakūla ar koka karoti sviestu lielā māla bļodā. Ekskursijas noslēgumā, bērni gardi apēda krāsnī pašu cepto maizīti ar sviestu.

Aicinām arī Jūs izstaigāt Pastariņa takas un iepazīt E. Birznieka –Upīša dzimtas vēsturi!

Klases audzinātāja S.Tarasova

														
Vivita Ķezbere

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
13.11.pirmdiena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Skolas pieņemšana 14.00(bibl.)

14.11.otrdiena

 

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija 5.-9.kl.8.30(aktu zāle)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

15.11.trešdiena  
16.11.ceturtdiena

Dzejas pēcpusdiena kopā ar dzejnieku Rolandu Ozolu 10.-12.klasēm 13.00 (aktu zāle)

 

17.11.piektdiena

Valsts svētkiem veltīts koncerts „Skaista mana tēvu zeme” 1.-4.klasēm 10.00(aktu zāle)

Valsts svētkiem veltīts koncerts „Latvijas vēstures lapas šķirstot” 5.-12.klasēm 13.00 (aktu zāle)

18.11.

plkst. 16.00

Brocēnu novadu kultūras un izglītības centrā Republikas dzimšanas dienai svinīgs pasākums

														
Irēna Birgersone

BROCĒNU ČETRCĪŅA

9.novembrī jau astoto gadu pēc kārtas norisinājās “Brocēnu četrcīņa 2017”. Šo starpnovadu konkursu dabaszinību priekšmetos un matemātikā organizēja skolotājas V.Banzena, D.Dubulta, O.Ļitvinova, A. Milta, V. Mielava, M. Skrastiņa, D. Virkstene, bet komandu sacensību organizēšanā palīdzēja visi 8.a klases un divas 8.b klases meitenes, 12.b klases skolēni E.Milnis, A.Paštore, J.Sušinska, M.Petrova. Šogad pie mums viesojās rekordliels dalībnieku skaits – 80 devīto klašu skolēni no 15 skolām un 4 novadiem.

Šis konkurss norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā skolēni individuāli izpildīja 10 testveida uzdevumus katrā no četriem mācību priekšmetiem – matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Tas katram ļāva savai komandai iegūt punktus, atbildot pareizi uz sagatavotajiem jautājumiem. Arī šajā daļā skolēni ne tikai ieguva punktus komandai, bet arī sacentās cits ar citu.  Uzvarētāji individuālajās sacensībās bija pavisam 5:

1.vieta – Nikam Nadziņam (Gaiķu pamatskola),

2.vieta –  Akselam Jaunzemim un Ievai Gajevskai (Saldus vidusskola),

3.vieta – Annijai Valtasai (Saldus vidusskola) un Paulai Strautmanei (Saldus pamatskola).

Otrajā daļā visi skolēni pulcējās skolas aktu zālē, tur viņus sagaidīja pats (zinātnieks) Einšteins jeb A.Paštore, kura vadīja šo konkursu, pēc tam visus ar uzrunu sveica skolas direktors Egons Valters. Un komandu konkurss varēja sākties!

Komandas bija izdomājušas interesantus nosaukumus, varēja redzēt, ka dalībniekiem izdomas netrūka. Konkura laikā komandām bija jāveic dažādi āķīgi uzdevumi, ko bija sagatavojušas mūsu radošās skolotājas.

1.uzdevums  “Skaitļu haoss” kā jau katru gadu bija nemainīgs. Vienam skolēnam no komandas bija jāatrod skaitļi (1-100), kuri bija haotiski paslēpti krāsainā plakātā. Lai šis uzdevums tiktu sarežģīts, pēc iespējas vairāk noslēpto skaitļu bija jāatrod 3 minūšu laikā. Vislabāk veicās komandai „HĒLIJS” no Brocēnu vidusskolas. 2.uzdevums “Spiedienu salīdzināšana” bija praktisks fizikas uzdevums, kurā dalībniekiem 15 minūšu laikā jānosaka un jāsalīdzina 2 dažādu klucīšu – koka un bruģa – spiediens. Tikai komanda „KIVS CIRKUĻI” no Kandavas internātvidusskolas ieguva maksimālos punktus. 3.uzdevums “Krustām, šķērsām!” raibu raibā krustvārdu mīkla, kurā pārbaudīja skolēnu zināšanas visos četros mācību priekšmetos. Bija dažas interesantas atbildes! 4.uzdevums “Sāls iegūšana” bija ķīmijas uzdevums, kurā komanda varēja savas zināšanas pielietot praktiski. 3 komandas gandrīz tika galā ar uzdevumu perfekti, vienai no komandām izdevās „saliekt” pat mēģeni. 5.uzdevumā “Kur koncerts?” skolēniem pēc norādēm 10 minūšu laikā  bija jāatšifrē, kur notika Fēliksa Ķiģeļa koncerts. Kā izrādās, tas tiešām notika 4.novembrī Bauskā, lai gan daudzas komandas domāja, ka Jelgavā. 6.uzdevums “Kukaiņu uzbrukums” bija bioloģijas uzdevums, kurā skolēni pildīja darba lapu par kukaiņu dzimtēm un sugām. Gandrīz visu par kukaiņiem zināja komandas „SP 11” un „PIPARI”.

Uzdevumu starplaikos komandu dalībniekus izklaidēja atraktīvā skolotāja  D. Virkstene, kura bija sagatavojusi interesantus uzdevumus skolēniem, lai tie varētu arī kārtīgi izkustēties, dejojot “Just dance”, kā arī minot dažādu dziesmu nosaukumus pēc fragmentiem.Spraigā cīņa bija beigsies, žūrija apkopoja dalībnieku rezultātus, un bija gatava tos paziņot. 1.vietā komanda „SP 11” no Saldus pamatskolas, iegūstot 62,00 punktus (no 100 max iespējamiem), 2.vietā – komanda „PIPARI” no Saldus vidusskolas (58,50 p.), 3.vietā – „LIELISKAIS ČETRINIEKS” no Gaiķu pamatskolas (54,30 p.). Atpaliekot tikai par 0,1 punktu (!!!) no 3.vietas, atzinības vērts bija Brocēnu vidusskolas 9.a klases komandas „HĒLIJS” sniegums. Uzvarētāji saņēma īpašas balvas, bet katrs konkursa dalībnieks – Brocēnu vidusskolas lielkonfekti.

Konkursa organizatores saka lielu PALDIES Brocēnu pašvaldības Izglītības nodaļas darbiniecēm I.Rolei un G.Vorobjovai, Brocēnu vidusskolas direktoram E.Valteram par atbalstu konkursa organizēšanā!

M.Petrova – Brocēnu vidusskolas avīzes „Poga” galvenā redaktore sadarbībā ar sk. A.Miltu

 

														
Irēna Birgersone