Mūsu sasniegumi 1.semestrī

														
Irēna Birgersone

Talantu skolas nodarbības

30.novembrī Brocēnu novada skolēni devās radošo tehnoloģiju piedzīvojumā. Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelēšanas pasaule. Iepazinās ar tehnoloģijām, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un pat fabrikas. Bērni ar lielu aizrautību darbojās telpisku 3D maketu būves darbnīcā. Katrs izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu – maketu, uz kura attēloja iegūtās zināšanas par elektroenerģiju- tās ražošanu, uzkrāšanu un izmantošanas veidiem. Izveidotie 3D darbi palika katra dalībnieka rīcībā – sapņu, prasmju un zināšanu turpmākai iedvesmai.

Skolotāja O.Visocka

														
Vivita Ķezbere

Ziemassvētku jampadracis

Ar jautrību, prāta spēlēm un tirgošanos.

 

														
Irēna Birgersone

Ziemassvētku jampadracis

Ar jautrību, prāta spēlēm un tirgošanos.

														
Irēna Birgersone

Brocēnos strādā inovatīvi un ciena skolotājus

Brocēnu novada pašvaldības izglītības darba speciāliste I.Role lūgta komentēt J. Turlaja izteikumu, ka Brocēnos nevēlas doties uz priekšu līdzi laikam, bet vēlas, lai viss paliek pa vecam, viņa pētījuma autora paustās atziņas uzskata par nepatiesām. Brocēnu novada pašvaldības izglītības darba speciāliste norāda, ka esot lūgusi ekonomģeogrāfu J. Turlaju apmeklēt Brocēnu pašvaldību, bet viņš atrunājies ar nevaļu.
I. Role argumentē: „Ja publiskajā telpā runā par kvalitāti, tad rādītājs nav tikai CE viena gada kopējais procents. Pētījumā ir izmantoti 2015. gada latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas CE rezultāti, un kopējais procents ir aprēķināts ļoti nekorekti. Eksāmenus kārtoja 29 Brocēnu vidusskolas skolēni, pētījumā ir saskaitīti procenti un summa sadalīta uz 33 skolēniem, jo tāds bija skolēnu skaits 1. septembrī, nevis eksāmenu kārtotāju skaits. Jo lielāks ir skolēnu skaits mācību gada sākumā un mazāks reālais eksāmenu kārtotāju skaits, jo rodas zemāks procents. Pētījumā nav respektēts fakts, ka Brocēnu vidusskola ir vienīgā vidusskola novadā, kura izpilda pašvaldības norādījumu nodrošināt iespēju visiem novada jauniešiem bez atlases iegūt vispārējo vidējo izglītību savā novadā. Būtu jāievēro arī fakts, ka skola vidusskolas posmā piedāvā neklātienes programmu. Vairāk

														
Irēna Birgersone

Talantu skola

7.decembrī Brocēnu vidusskolā notika novada Talantu skolas otrā nodarbība 7.-9. klašu audzēkņiem. Nodarbības tēma – Klimats un laikapstākļi, klimata pārmaiņas Latvijā un pasaulē. Nodarbības vadīja Gunta Kalvāne, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente, kas studentiem pasniedz ar klimatu un dabas ģeogrāfiju saistītos kursus, kā arī strādā ar topošajiem dabaszinātņu un ģeogrāfijas skolotājiem. Vada ekskursijas un praktiskās nodarbības LU Dabas mājā. Nodarbības laikā skolēni uzzināja vairāk par klimata pārmaiņu cēloņiem un sekām, un ko zinātnieki prognozē nākotnē. Pārbaudīja savas zināšanas, izpildot testu par dažādiem klimata rekordlielumiem un vietām. Praktiski darbojoties un eksperimentējot, noskaidroja kāpēc klimats uz Zemes ir tik dažāds, un, kas to nosaka, veica dažādus mērījumus ar mēraparātiem. Skolēni to veica ar aizrautību, līdz ar to laiks paskrēja nemanot. Svarīgi ir darboties komandā un pildīt noteikumus, lai eksperiments būtu ar jēgu un tā rezultātā varētu izdarīt secinājumus. Paldies Guntai Kalvānei, kas bija savedusi visu eksperimentiem nepieciešamo, sākot no vulkāniskajām smiltīm līdz galda lampām. Nodarbības 2. daļā docente runāja arī ar 11. klašu skolēniem, kas raksta pētnieciskos darbus. Tika doti praktiski padomi, iespēja vingrināties darba mērķu un uzdevumu noteikšanā. Skolēni to novērtēja pozitīvi, kā iespēju vēlreiz pārdomāt sava pētījuma gaitu.Talantu skolas nodarbības tiek organizētas ES struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Ģeogrāfijas skolotāja Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone

Paldies!

Liels paldies katram skolēnam, viņa vecākiem un skolotājiem  par piedalīšanos akcijā „Dodot gūtais neatņemams”. Mūsu baltais darbs Brocēnu pilsētas vientuļajiem pensionāriem Ziemassvētkus darīs gaišākus! Mēs visi kopā sagatavojām un nogādājām 16 bagātīgas pakas. Tās saņemot, vecie cilvēki bija patiesi priecīgi un aizkustināti. Sūtīja jums laba vēlējumus! Palīdzot citiem, mēs paši kļūstam labāki!

12.a un klases audzinātāja Arta Zepa

 

														
Irēna Birgersone

CSDD konkursa „Gribu būt mobils!” neklātienes kārta noslēgusies

Ir noslēgusies CSDD organizētā konkursa 6. – 8.klašu skolēniem „Gribu būt mobils!”. Pavisam Latvijā konkursā piedalījās 573 komandas, bet Liepājas reģionā – 70 komandas. Brocēnu vidusskola šogad bija pārstāvēta ar 17(!!!) komandām. Šogad konkurss bija organizēts tā, ka katrs skolēns individuāli pildīja uzdevumus sajauktā secībā. Pēc tam summējās kopā komandas punkti. Interesanti bija vērot, cik atbildīgi pret saviem komandas biedriem katrs pildīja uzdevumus! 2 nedēļu garumā fizikas kabinets bija pārvērties par ceļu satiksmes noteikumu un drošības uzdevumu pildīšanas vietu! 7.a klases komanda „Ašie velobraucēji” (K.Valteris, K.Buls, A.Šteins, R.Stūris) ierindojās labāko 10 komandu starpā un ieguva tiesības startēt Liepājas reģiona pusfināla sacensībās 2018.gada 18.janvārī Kuldīgā. K.Valterim un R.Stūrim ir pieredze šajā konkursā jau pagājušajā gadā. Turēsim īkšķus!

Savukārt, 100 labākās komandas Latvijā saņēma Atzinības rakstus un nelielas balviņas. To vidū arī 5 Brocēnu vidusskolas komandas:

  • BROČU DINAMĪTS: Ā. Maks, M.Šulcs (8.a), R.Brasls, A.Vītols (8.c);
  • BROČU REZERVISTI: K.Sanduļaka, K.Ulena (7.b), Ē.Novickis (8.a), E.Dombrovskis (8.c);
  • MIN UN RULLĒ!: N.Grišāne, R.Kalve, J.Štegmanis, A.Puškarjovs (7.b);
  • BROČI GĀZĒ!: R.Kļava, R.Pavārs, Ā.Ārnieks, M.Lazda (8.c);
  • ROLTONI: S.Sergejeva, E.Zaķe, K.Zakevics, T.Kudiņš (8.c).

Aicinājums visiem konkursa dalībniekiem – esot uz ceļa, atcerieties un ievērojiet, ko mācējāt, pildot uzdevumus! Lai drošs ceļš!

Interešu izglītības pulciņa „RIPO DROŠI!” vadītāja Anete Milta

														
Irēna Birgersone

“Poga”

Ieskaties sadaļā Skolas avīze “Poga”!

 

 

														
Irēna Birgersone

1.vieta grieķu -romiešu cīņā

Apsveicam Brocēnu vidusskolas komandu par 1. vietu Brocēnu un Saldus novada sacensībās grieķu – romiešu cīņā.

Robertu Paulovski 1.b kl., Efraimu  Sergejevu 1.a kl, Raienu Arājumu 4.b kl.Renāru Valteru 2.a kl.,Emīlu Vereskovu 3.b kl.,

Kristoferu Sausi 5.b kl., Danielu Poli 2.a kl., Agni Formulēviču 2.a kl.

														
Irēna Birgersone